Oferty pracy

Na stronie prezentujemy oferty pracy Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach oraz w podległych jednostkach miejskich. 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Świętochłowice w sprawie regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze – pobierz

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – pobierz

 • Prezydent Miasta Świętochłowice ogłasza konkurs na stanowisko:
  Rzecznika Prasowego
  Szczegóły
  Data publikacji: 16.10.2020       Termin składania dokumentów: 26.10.2020
 • Prezydent Miasta Świętochłowice ogłasza konkurs na stanowisko:
  Podinspektora ds. rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji
  Szczegóły
  Data publikacji: 08.10.2020       Termin składania dokumentów: 16.10.2020
 • Prezydent Miasta Świętochłowice ogłasza konkurs na stanowisko:
  Podinspektora w Wydziale Mienia Komunalnego
  Szczegóły
  Data publikacji: 08.10.2020       Termin składania dokumentów: 16.10.2020
 • Prezydent Miasta Świętochłowice ogłasza konkurs na stanowisko:
  Podinspektora w Straży Miejskiej w Świętochłowicach
  Szczegóły
  Data publikacji: 23.09.2020       Termin składania dokumentów: 08.10.2020
 • Prezydent Miasta Świętochłowice ogłasza konkurs na stanowisko:
  Sekretarza Miasta Świętochłowice
  Szczegóły
  Data publikacji: 23.09.2020       Termin składania dokumentów: 08.10.2020
 • Prezydent Miasta Świętochłowice ogłasza konkurs na stanowisko:
  Dyrektora Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach
  Szczegóły
  Komisja konkursowa
  Data publikacji: 08.09.2020       Termin składania dokumentów: 08.10.2020
 • Prezydent Miasta Świętochłowice ogłasza nabór na wolne stanowisko:
  Podinspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich
  Szczegóły
  Data publikacji: 24.07.2020       Termin składania dokumentów: 5.08.2020
 • Prezydent Miasta Świętochłowice ogłasza nabór na wolne stanowisko:
  Podinspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich
  Szczegóły
  Data publikacji: 24.07.2020       Termin składania dokumentów: 5.08.2020
 • Prezydent Miasta Świętochłowice ogłasza nabór na wolne stanowisko:
  Podinspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich – Referacie Rozwoju Gopodarczego
  Szczegóły
  Data publikacji: 23.07.2020       Termin składania dokumentów: 4.08.2020
 • Prezydent Miasta Świętochłowice ogłasza nabór na wolne stanowisko:
  Podinspektora w Wydziale Finansowym – Referacie Podatków i Egzekucji Administracyjnej
  Szczegóły
  Wyniki
  Data publikacji: 23.07.2020       Termin składania dokumentów: 4.08.2020
 • Prezydent Miasta Świętochłowice ogłasza nabór na wolne stanowisko:
  Głównego Specjalisty ds. utrzymania obiektów, planowania, nadzoru i realizacji robót budowlanych w Wydziale Inwestycji i Zamówień Publicznych
  Szczegóły
  Informacja
  Data publikacji: 13.07.2020       Termin składania dokumentów: 24.07.2020
 • Prezydent Miasta Świętochłowice ogłasza nabór na wolne stanowisko:
  Podinspektora w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego
  Szczegóły
  Wyniki
  Data publikacji: 13.07.2020       Termin składania dokumentów: 24.07.2020
 • Prezydent Miasta Świętochłowice ogłasza nabór na wolne stanowisko:
  Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych im. Augustyna Świdra w  Świętochłowicach
  Szczegóły
  Data publikacji: 09.07.2020       Termin składania dokumentów: 27.07.2020
 • Prezydent Miasta Świętochłowice ogłasza nabór na wolne stanowisko:
  Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. Gustawa Morcinka w  Świętochłowicach
  Szczegóły
  Data publikacji: 09.07.2020       Termin składania dokumentów: 27.07.2020
 • Prezydent Miasta Świętochłowice ogłasza nabór na wolne stanowisko:
  Podinspektora w Wydziale Rozwoju i Polityki Społecznej
  Szczegóły
  Wyniki
  Data publikacji: 26.06.2020       Termin składania dokumentów: 07.07.2020
 • Prezydent Miasta Świętochłowice ogłasza nabór na wolne stanowisko:
  Podinspektora w Wydziale Finansowym – Referacie Podatków i Egzekucji Administracyjnej
  Szczegóły
  Informacja
  Data publikacji: 23.06.2020       Termin składania dokumentów: 06.07.2020
 • Prezydent Miasta Świętochłowice ogłasza nabór na wolne stanowisko:
  Kierownika w Wydziale Finansowym – Referacie Podatków i Egzekucji Administracyjnej
  Szczegóły
  Informacja
  Data publikacji: 23.06.2020       Termin składania dokumentów: 06.07.2020
 • Prezydent Miasta Świętochłowice ogłasza nabór na wolne stanowisko:
  Kierownika w Biurze Dróg i Mostów
  Szczegóły
  Wyniki
  Data publikacji: 12.06.2020       Termin składania dokumentów: 22.06.2020
 • Prezydent Miasta Świętochłowice ogłasza nabór na wolne stanowisko:
  Głównego Specjalisty w Wydziale Dialogu i Aktywizacji Społecznej
  Szczegóły
  Informacja
  Data publikacji: 08.06.2020       Termin składania dokumentów: 19.06.2020
 • Prezydent Miasta Świętochłowice ogłasza nabór na wolne stanowisko:
  Inspektor ds. kontaktów z mediami w Biurze Prasowym
  Szczegóły
  Wyniki
  Data publikacji: 04.06.2020       Termin składania dokumentów: 17.06.2020
 • Prezydent Miasta Świętochłowice ogłasza nabór na wolne stanowisko:
  Sekretarza Miasta Świętochłowice
  Szczegóły
  Informacja
  Data publikacji: 28.05.2020       Termin składania dokumentów: 10.06.2020
 • Prezydent Miasta Świętochłowice ogłasza nabór na wolne stanowisko:
  Podinspektor w Urzędzie Stanu Cywilnego
  Szczegóły
  Wyniki
  Data publikacji: 07.05.2020       Termin składania dokumentów: 18.05.2020
 • Prezydent Miasta Świętochłowice ogłasza nabór na wolne stanowisko:
  Młodszy referent w Wydziale Informatyki
  Szczegóły
  Wyniki
  Data publikacji: 07.05.2020       Termin składania dokumentów: 18.05.2020
 • Prezydent Miasta Świętochłowice ogłasza nabór na wolne stanowisko:
  Archiwisty w Wydziale Organizacyjnym
  Szczegóły
  Wyniki
  Data publikacji: 07.05.2020       Termin składania dokumentów: 18.05.2020
 • Prezydent Miasta Świętochłowice ogłasza nabór na wolne stanowisko:
  Młodszy referent ds. uzgodnień, przygotowania i obsługi zadań w Wydziale Inwestycji
  Szczegóły
  Wyniki
  Data publikacji: 05.05.2020       Termin składania dokumentów: 15.05.2020
 • Prezydent Miasta Świętochłowice ogłasza nabór na wolne stanowisko:
  Młodszy referent ds. uzgodnień, przygotowania i obsługi zadań w Wydziale Inwestycji
  Szczegóły
  Informacja
  Data publikacji: 13.03.2020       Termin składania dokumentów: 23.03.2020
 • Prezydent Miasta Świętochłowice ogłasza nabór na wolne stanowisko:
  Inspektora ds. zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wydziale Geodezji i Kartografii – Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
  Szczegóły
  Wyniki
  Data publikacji: 02.03.2020       Termin składania dokumentów: 12.03.2020
 • Prezydent Miasta Świętochłowice ogłasza nabór na wolne stanowisko:
  Podinspektor ds. gospodarki odpodami komunalnymi w Biurze Ekologii
  Szczegóły
  Wyniki
  Data publikacji: 11.02.2020       Termin składania dokumentów: 21.02.2020
 • Prezydent Miasta Świętochłowice ogłasza nabór na wolne stanowisko:
  Podinspektor w Wydziale Dialogu i Aktywizacji Społecznej
  Szczegóły
  Wyniki
  Data publikacji: 06.02.2020       Termin składania dokumentów: 17.02.2020
 • Prezydent Miasta Świętochłowice ogłasza nabór na wolne stanowisko:
  Inspektor ds. rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji
  Szczegóły
  Wyniki
  Data publikacji: 06.02.2020       Termin składania dokumentów: 17.02.2020
 • Prezydent Miasta Świętochłowice ogłasza nabór na wolne stanowisko:
  Podinspektor w Wydziale Dialogu i Aktywizacji Społecznej
  Szczegóły
  Wyniki
  Data publikacji: 06.02.2020       Termin składania dokumentów: 17.02.2020
 • Prezydent Miasta Świętochłowice ogłasza nabór na wolne stanowisko:
  Głównego Specjalisty ds. utrzymania obiektów, planowania nadzoru i realizacji robót budowlanych w Wydziale Inwestycji
  Szczegóły
  Informacja
  Data publikacji: 29.01.2020       Termin składania dokumentów: 10.02.2020
 • Prezydent Miasta Świętochłowice ogłasza nabór na wolne stanowisko:
  Głównego Specjalisty ds. uzgodnień przygotowania i obsługi zadań w Wydziale Inwestycji
  Szczegóły
  Informacja
  Data publikacji: 29.01.2020       Termin składania dokumentów: 10.02.2020
 • Prezydent Miasta Świętochłowice ogłasza nabór na wolne stanowisko:
  Referenta Prawnego w Wydziale Prawnym i Zamówień Publicznych – Zespole Radców Prawnych na 1/2 etatu
  Szczegóły
  Wyniki
  Data publikacji: 30.01.2020       Termin składania dokumentów: 10.02.2020
 • Prezydent Miasta Świętochłowice ogłasza nabór na wolne stanowisko:
  Inspektora w Wydziale Organizacyjnym – Referacie Kadr
  Szczegóły
  Informacja
  Data publikacji: 24.01.2020       Termin składania dokumentów: 03.02.2020
 • Prezydent Miasta Świętochłowice ogłasza nabór na wolne stanowisko:
  Podinspektora w Wydziale Organizacyjnym – Referacie Kadr
  Szczegóły
  Wyniki
  Data publikacji: 24.01.2020       Termin składania dokumentów: 03.02.2020
 • Prezydent Miasta Świętochłowice ogłasza nabór na wolne stanowisko:
  Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 1 Świętochłowicach
  Szczegóły
  Informacja
  Data publikacji: 24.01.2020       Termin składania dokumentów: 11.02.2020
 • Prezydent Miasta Świętochłowice ogłasza nabór na wolne stanowisko:
  Podinspektora ds. wymeldowań w Wydziale Spraw Obywatelskich
  Szczegóły
  Wyniki
  Data publikacji: 10.01.2020       Termin składania dokumentów: 21.01.2020
 • Prezydent Miasta Świętochłowice ogłasza nabór na wolne stanowisko:
  Inspektora ds. ewidencji gruntów i budynków w Wydziale Geodezji i Kartografii – Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
  Szczegóły
  Wyniki
  Data publikacji: 10.01.2020       Termin składania dokumentów: 21.01.2020
 • Prezydent Miasta Świętochłowice ogłasza nabór na wolne stanowisko:
  Głównego Specjalisty ds. utrzymania obiektów, planowania nadzoru i realizacji robót budowlanych w Wydziale Inwestycji
  Szczegóły
  Informacja
  Data publikacji: 10.01.2020       Termin składania dokumentów: 21.01.2020
 • Prezydent Miasta Świętochłowice ogłasza nabór na wolne stanowisko:
  Inspektora ds. zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wydziale Geodezji i Kartografii – Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
  Szczegóły
  Informacja
  Data publikacji: 10.01.2020       Termin składania dokumentów: 21.01.2020
 • Prezydent Miasta Świętochłowice ogłasza nabór na wolne stanowisko:
  Sekretarza Miasta Świętochłowice
  Szczegóły
  Informacja
  Data publikacji: 19.12.2019       Termin składania dokumentów: 15.01.2020