Nauka i Oświata

Za naukę i oświatę w mieście Świętochłowice odpowiada Miejski Zarząd Oświaty.  Głównym zadaniem MZO w Świętochłowicach jest organizacja, zapewnienie warunków działania i nadzór nad funkcjonowaniem szkół, przedszkoli i placówek oświatowych oraz ich obsługa finansowo – księgowa.

Pozostała działalność MZO to m.in.:  prowadzenie, wynikające z przepisów prawa budżetowego, planowania i sprawozdawczości dla przedszkoli, szkół i placówek, prowadzenie obsługi prawnej tych placówek, prowadzenie Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej pracowników oświaty.

Szczegółowy zakres działania oraz organizacja  MZO znajdują się w Statucie jednostki oraz w Regulaminie Organizacyjnym na stronie www.mzo.swietochlowice.pl.