Ochrona danych osobowych – RODO

Szanowna Mieszkanko, Drogi Mieszkańcu,
Prezydent Miasta Świętochłowice, aby realizować zadania dla mieszkańców gromadzi, wykorzystuje i archiwizuje wiele danych osobowych. Zapewne są wśród nich również informacje dotyczące Twojej osoby. Staramy się nigdy nie pobierać od Ciebie zbyt wielu informacji ograniczając się do tych niezbędnych. Naszym zadaniem jest również dbanie o to, aby Twoje dane były wykorzystane wyłącznie w celu, dla którego nam je przekazałeś. Ze szczególną starannością dbamy o to, aby dostęp do nich miały wyłącznie osoby zaangażowane w rozwiązywanie Twojej sprawy. Informacji dotyczących Twojej osoby nie przekazujemy też innym osobom i podmiotom, gdy nie uprawniają nas do tego wyraźnie przepisy prawa. Korzystamy również z najnowszych rozwiązań teleinformatycznych, aby szybko i bezpiecznie rozwiązywać zadania i wychodzić naprzeciw Twoim oczekiwaniom. Możemy zapewnić Cię, że staramy się dochować najwyższej staranności, aby Twoje dane pozostawały u nas bezpieczne i poufne. Ich ochrona jest priorytetowym zadaniem wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego Świętochłowice.

Ważne informacje

Przepisy o ochronie danych osobowych zobowiązują Urząd Miejski do przekazania Tobie kilku ważnych informacji w chwili, gdy przekazujesz nam swoje dane osobowe niezbędne do załatwienia sprawy. Ten obowiązek może pojawić się również w przypadku, gdy pozyskujemy Twoje dane od innych osób, bądź z innych źródeł.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych w konkretnych sprawach zamieściliśmy w Biuletynie. W przypadku niespełnienia tego obowiązku przy złożeniu podania/wniosku otrzymasz klauzulę informacyjną przy pierwszej czynności w sprawie.

Poniżej znajdziesz ogólną klauzulę informacyjną zawierającą wszystkie niezbędne informacje, które powinniśmy Ci przekazać. Prosimy, zapoznaj się z nimi dokładnie.

Monitoring – jak dbamy o Twoje bezpieczeństwo

Aby zadbać o Twoje bezpieczeństwo, ochronę mienia, jak również w trosce o bezpieczeństwo danych osobowych, które nam przekazujesz wykorzystujemy w naszej pracy rozwiązania zapewniające najwyższe standardy bezpieczeństwa. Jednym z nich jest system monitoringu wizyjnego, który możemy podzielić na dwa obszary.

Informacja dotycząca monitoringu wizyjnego stosowanego w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach.

Twoje prawa

Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych nadają wiele praw osobom, których dane są przetwarzane – w naszym wypadku – przez Prezydenta Miasta Świętochłowice oraz jego pracowników.

Do tych praw należą:

 • Prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych;
 • Prawo żądania sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • Prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych;
 • Prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
 • Prawo do przenoszenia swoich danych osobowych;
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Nie wszystkie Twoje żądania będziemy jednak mogli zawsze spełnić. Zakres przysługujących praw zależy bowiem zarówno od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych, jak i często – sposobów ich gromadzenia. Ponieważ Twoje dane osobowe w Urzędzie Miejskim Świętochłowice przetwarzane są wyłącznie w granicach wskazanych przepisami prawa, w większości przypadków nie będziemy mogli zrealizować na przykład prawa do przenoszenia czy prawa do usunięcia Twoich danych. Ale nie martw się – dane zabezpieczamy ze szczególną starannością, abyśmy nigdy nie musieli tłumaczyć się z naruszenia ich bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo Twoich danych jest też naszym bezpieczeństwem!

Jak długo przetwarzamy dane osobowe?

Twoje dane będą przetwarzane na potrzeby realizacji danej sprawy oraz do celów archiwalnych. Czas ich przetwarzania jest różny, bo zależy, jaką sprawę załatwiasz i jaka obowiązuje procedura. Do tego okresu włączamy okres przechowywania określonych akt wynikający z  przepisów prawa.

Ważne kontakty

Jeśli z jakichś powodów uznasz, że coś niedobrego dzieje się z Twoimi danymi, albo po prostu Twoja ciekawość nie będzie zaspokojona – możesz zasięgnąć pomocy.

 • Administrator (danych) – Prezydent Miasta Świętochłowice, ul. Katowicka 54, Świętochłowice (41-600).
 • Inspektor Ochrony Danych – z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem najłatwiej skontaktować się pocztą elektroniczną pod adresem iod@swietochlowice.pl. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych możesz uzyskać TUTAJ.
 • Organ nadzorczy – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, Warszawa (00-193)

Przepisy prawa

Polityka Cookies

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Urząd Miejski Świętochłowice z siedzibą w Świętochłowicach (41-600) przy ul. Katowickiej 54. Portal nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu (np. komputerze, smartfonie, tablecie) oraz przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Portalu.

Więcej informacji

Deklaracja dostępności

Urząd Miejski w Świętochłowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej swietochlowice.pl.

Więcej informacji