Lipiny

Lipiny to najmłodsza z miejscowości wchodzących w skład dzisiejszych Świętochłowic. Pierwsza wzmianka o nich pojawiła się w 1802 roku w akcie sprzedaży dóbr rycerskich  Chropaczów wraz z folwarkiem „Lipina” hrabiemu Hesji – Jerzemu Karolowi.Są dwie hipotezy dotyczące nazwy Lipin. Jedni wywodzą ją od nazwiska ekonoma Lipiny, który był swego czasu jedynym mieszkańcem tej okolicy, drudzy twierdzą, że to pochodna okolicznego krajobrazu, bogatego w drzewa lipowe.

Ważniejsze daty:

 • 26 listopada 1802 – Karol von Woyrsch sprzedał obszar dworski w Chropaczowie księciu Jerzemu Karolowi, wnukowi landgrafa Hesji-Darmstadt Ludwika VIII i wtedy pierwszy raz ten obszar nazwano Lipiny
 • 1823 – rozpoczęcie eksploatacji węgla kamiennego na terenie Lipin
 • 1826 – Lipiny przeszły w ręce hrabiego Karola Łazarza Henckla von Donnersmarcka
 • 1850 – właścicielem Lipin został Guido Henckel von Donnersmarck
 • 24 sierpnia 1872 – poświęcenie kościoła św. Augustyna
 • 1874 – epidemia cholery w Lipinach
 • 30 grudnia 1894 – uruchomienie w Lipinach tramwaju parowego na linii z Zabrza do Królewskiej Huty
 • 1898 – pierwsze lampy elektryczne oświetlające ulice
 • 13 października 1901 – poświęcenie kościoła ewangelickiego
 • 1907 – otwarto ratusz
 • 27–29 grudnia 1918 – strajki górników i hutników
 • 18 sierpnia 1919 – I powstanie śląskie: walki powstańców w Lipinach
 • 20–26 sierpnia 1920 – II powstanie śląskie: powstańcy opanowali Lipiny
 • 26 czerwca 1922 – wkroczenie wojsk polskich do Lipin
 • 1936 – rozebranie wskutek szkód górniczych kościoła ewangelickiego
 • 28 stycznia 1945 – do Lipin wkroczyły wojska radzieckie
 • 10 kwietnia 1951 – Lipiny weszły w skład miasta Świętochłowice
 • 1 stycznia 1967 – połączono kopalnie Śląsk i Matylda; otwarto po remoncie kino Odrodzenie
 • 1981 – odsłonięto zrekonstruowany pomnik Powstańca Śląskiego
 • 22 grudnia 1997 – uchwała Rady Miejskiej Świętochłowic zmieniająca granicę dzielnicy Lipiny