Osobisty tryb przyjmowania i zasady rozpatrywania wniosków

W każdy poniedziałek i środę w godzinach 10.00 – 14.00 Miejski Rzecznik Konsumentów przyjmuje Konsumentów w swoim gabinecie, mieszczącym się w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54 w pokoju nr 104.

Do podjęcia interwencji potrzebne są kopie wszystkich dokumentów związanych ze sprawą:

  • czytelnie wypełniony wniosek o podjęcie interwencji przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów (pobierz druk wniosku)
  • dowód zakupu – paragon, faktura, dowód dokonania wpłaty np. przelewem
  • zgłoszenie reklamacyjne i decyzja sprzedawcy
  • umowa, regulamin, cennik usługi której dotyczy interwencja
  • korespondencja prowadzona ze sprzedawcą
  • potwierdzenia nadania przesyłki

W zależności od potrzeby Rzecznik podejmuje interwencję lub udziela porad i konsultacji w zakresie prawa konsumenckiego, pomaga w przygotowaniu pism, pozwów, oświadczeń.

Sprawy załatwiane są w kolejności wpływu.