Sztandar Świętochłowic

Sztandar ŚwiętochłowicSztandar miasta Świętochłowice stanowi odmianę chorągwi używaną w szczególnie ważnych, zwykle uroczystych momentach życia miasta. Składa się z dwóch płatów:

Prawa strona sztandaru (awers) podzielona jest na dwie strefy równej szerokości w barwach miasta: złotą i błękitna. Pośrodku umieszczony jest herb miasta oraz napis ŚWIĘTOCHŁOWICE.

Lewa strona sztandaru (rewers) również podzielona jest na dwie strefy równej szerokości w barwach narodowych: złotą i czerwoną, a pośrodku znajduje się herb Rzeczypospolitej – złoty orzeł, zwrócony dziobem w stronę drzewca sztandaru.