Użycie herbu miasta

Prezydent Miasta Świętochłowice może udzielać zgody na użycie herbu miasta. Wniosek o zgodę na użycie herbu miasta należy przesłać na adres pocztowy Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach (ul. Katowicka 54, 41-600 Świętochłowice) lub drogą elektroniczną (podpisany skan) na adres rzecznik@swietochlowice.pl.

Wzór wniosku o wyrażenie zgody na używanie herbu miasta