Przydatne adresy

Miejski Rzecznik Konsumentów na mocy art. 42 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów zapewnia poradnictwo konsumenckie i informację prawną w zakresie ochrony interesów Konsumentów, a także występuje do przedsiębiorców w imieniu Konsumentów w sprawach dotyczących towarów i usług. Nie jest to jednak jedyna instytucja, która świadczy pomoc na rzecz Konsumentów. Istnieją bowiem takie, które służą pomocą w zakresie konkretnej, wąskiej dziedziny, w której są wyspecjalizowane, jak na przykład ubezpieczenia czy prawa pacjenta. Zachęcam do odwiedzenia ich stron internetowych w celu zapoznania się z działalnością poszczególnych instytucji. Z pewnością zaczerpnięte informacje okażą się Państwu pomocne. Poniżej znajdują się ich dane kontaktowe:

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Delegatura w Katowicach (zajmuje się naruszaniem zbiorowych interesów Konsumentów, nie rozpatruje indywidualnych spraw konsumenckich)
ul. Kościuszki 43, 40-048 Katowice
32 255 26 47, 32 256 46 96, 32 255 44 04
www.uokik.gov.pl

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach
(pomoc w zakresie mediacji pomiędzy przedsiębiorcą a Konsumentem, na stronie internetowej dostępna również lista rzeczoznawców)
ul. Brata Alberta 4, 40-951 Katowice
tel. 32 35 68 100
www.katowice.wiih.gov.pl

Polska Izba Przemysłu Skórzanego
(na stronie internetowej dostępna lista rzeczoznawców)
ul. Zgierska 73, 91-462 Łódź
tel. 42/ 636 12 21
www.pips.pl

Federacja Konsumentów
Aleje Jerozolimskie 47 lokal 8, 00-697 Warszawa
tel. 22/ 827 11 73
www.federacja-konsumentow.org.pl

Stowarzyszenie Konsumentów Polskich
www.konsumenci.org
Stowarzyszenie udziela porad konsumenckich wyłącznie mailowo pod adresem: porady@dlakonsumentow.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
(pomoc szczególnie w przypadku ogłoszenia upadłości przez biuro podróży)
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala 32/ 20 78 888
e-mail:kancelaria@slaskie.pl

Urząd Komunikacji Elektronicznej
(pomoc w zakresie usług telekomunikacyjnych, porady m.in. jak reklamować rachunek telefoniczny)
www.uke.gov.pl

CENTRUM INFORMACJI KONSUMENCKIEJ UKE
(poniedziałek – piątek 8:15 do 16:15)
tel. 801 900 853
tel. 22/ 534 91 74

Delegatura UKE w Siemianowicach Śląskich
ul. Walerego Wróblewskiego 75, 41-106 Siemianowice Śląskie
tel. 32/ 220 75 75
e-mail: siemianowiceslaskie@uke.gov.pl

Polska Izba Turystyki
ul. Krakowskie Przedmieście 64/7, 00-322 Warszawa
tel. 22/ 826 55 36
pit.org.pl

Biuro Informacji Kredytowej
Biuro Obsługi Klienta
ul. Postępu 17 A, 02-676 Warszawa
tel. 22/ 310 4444, 22/ 348 4444
www.bik.pl

Bankowy Arbitraż Konsumencki przy Związku Banków Polskich
ul. Kruczkowskiego 8
00-380 Warszawa
tel. 22/ 48 68 400
www.zbp.pl/arbiter

Rzecznik Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa
tel. (22) 532 – 82 – 50
www.rpp.gov.pl

OGÓLNOPOLSKA BEZPŁATNA INFOLINIA Rzecznika Praw Pacjenta  
tel. 800 190 590
czynna jest od poniedziałku do piątku 9:00-21:00

Urząd Regulacji Energetyki
(pomoc w zakresie energii elektrycznej)
www.ure.gov.pl
ul. Chłodna 64, 00-876 Warszawa
tel.: 22/ 661 62 20

Biuro Rzecznika Praw Kursanta
ul. Bł. Królowej Jadwigi 39/2
70-307 Szczecin
biuro@rzecznikprawkursanta.pl
tel. +48 22 490 77 30

POŁUDNIOWY ODDZIAŁ TERENOWY URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
z siedzibą w Katowicach
(obszar działania – woj. śląskie )
ul. Sokolska 65, 40-087 Katowice
tel.: 32 258 76 91
fax: 32 441 62 88
e-mail: katowice@ure.gov.pl

Komisja Nadzoru Finansowego, przy której działa Centrum Mediacji oraz Sąd Polubowny:
Plac Powstańców Warszawy 1
skr. poczt. 419
00-950 Warszawa 1

CENTRALA UKNF  (48) 22 262-50-00
INFOLINIA UKNF   (48) 22 262-58-00

BEZPŁATNA INFOLINIA UKNF  800 290 479
– pod tym numerem można uzyskać informację, czy dany podmiot jest nadzorowany przez KNF (infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.15-16:15)

tel: 22/ 26 24 054 – Sąd Polubowny przy KNF
www.knf.gov.pl