Strategia Rozwoju Miasta Świętochłowice do 2030 roku

Świętochłowice rozpoczęły intensywne prace nad przygotowaniem nowej Strategii Rozwoju Świętochłowic do 2030 r. Za nami pierwszy etap projektu

 v

Strategia Rozwoju Miasta Świętochłowice do 2030 roku to projekt, który ma na celu określenie wizji rozwoju oraz wyznaczenie celów i kierunków działań, jakie należy podjąć w perspektywie 2030 roku. Dzięki niemu władze Miasta będą mogły prowadzić efektywne działania zmierzające do rozwoju zgodnego z aspiracjami mieszkańców oraz przedsiębiorców. 

Jakie działania są już za nami? 

Pierwszym krokiem, prowadzącym do opracowania nowej strategii dla naszego miasta, miały być konsultacje społeczne, podczas których każdy z mieszkańców mógłby wyrazić opinię na temat życia w Świętochłowicach oraz podzielić się spostrzeżeniami związanymi z rozwojem miasta. Niestety ze względu na obostrzenia wynikające z pandemii koronawirusa, konsultacje przybrały formę anonimowych ankiet online. 

O co zapytano mieszkańców? 

Ankiety zostały skierowane do trzech głównych grup: dorosłych mieszkańców, przedsiębiorców oraz do młodzieży, a w ich wnętrzu znalazły się pytania dotyczące m.in.:

  • Oceny jakości życia w mieście,
  • Stanu dróg,
  • Jakości komunikacji miejskiej,
  • Estetyki oraz czystości,
  • Dostęp do żłobków, przedszkoli oraz szkół,
  • Pomocy dla lokalnych firm,
  • Problemów w sferze technicznej i infrastrukturalnej.

x

Co dalej?

Kolejnym krokiem będzie analiza wszystkich przesłanych ankiet, która obecnie leży w rękach naukowców Akademii WSB. Wyniki już wkrótce – zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej.