Strategia Rozwoju Miasta Świętochłowice do 2030 roku

Świętochłowice rozpoczęły intensywne prace nad przygotowaniem nowej Strategii Rozwoju Świętochłowic do 2030 r. Za nami pierwszy etap projektu

 v

Strategia Rozwoju Miasta Świętochłowice do 2030 roku to projekt, który ma na celu określenie wizji rozwoju oraz wyznaczenie celów i kierunków działań, jakie należy podjąć w perspektywie 2030 roku. Dzięki niemu władze Miasta będą mogły prowadzić efektywne działania zmierzające do rozwoju zgodnego z aspiracjami mieszkańców oraz przedsiębiorców. 

Jakie działania są już za nami? 

Pierwszym krokiem, prowadzącym do opracowania nowej strategii dla naszego miasta, miały być konsultacje społeczne, podczas których każdy z mieszkańców mógłby wyrazić opinię na temat życia w Świętochłowicach oraz podzielić się spostrzeżeniami związanymi z rozwojem miasta. Niestety ze względu na obostrzenia wynikające z pandemii koronawirusa, konsultacje przybrały formę anonimowych ankiet online. 

O co zapytano mieszkańców? 

Ankiety zostały skierowane do trzech głównych grup: dorosłych mieszkańców, przedsiębiorców oraz do młodzieży, a w ich wnętrzu znalazły się pytania dotyczące m.in.:

 • Oceny jakości życia w mieście,
 • Stanu dróg,
 • Jakości komunikacji miejskiej,
 • Estetyki oraz czystości,
 • Dostęp do żłobków, przedszkoli oraz szkół,
 • Pomocy dla lokalnych firm,
 • Problemów w sferze technicznej i infrastrukturalnej.

x

Co dalej?

Kolejnym krokiem będzie analiza wszystkich przesłanych ankiet, która obecnie leży w rękach naukowców Akademii WSB. Wyniki już wkrótce – zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej.

Zakończyły się prace projektowe nad stworzeniem nowej “Strategii Rozwoju Miasta Świętochłowice do 2030 roku”. Obecnie przystępujemy do etapu konsultacji społecznych. Jednym z elementów konsultacji będą spotkania z mieszkańcami we wszystkich dzielnicach. Jednym z tematów spotkań będzie przedstawienie dokumentu, prezentacja oraz dyskusja w której uczestniczyć będą naukowcy z Akademii WSB, uczelni wyższej, która koordynowała całość prac nad powstaniem nowej Strategii. Zapraszamy również do odwiedzenia naszej podstrony poświęconej pracom nad nową Strategią.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji w sprawie projektu “Strategii Rozwoju Miasta Świętochłowice 2030”

Strategia Rozwoju Miasta Świętochłowice 2030

Spotkania z mieszkańcami odbyły się w dzielnicach, w następującym terminach:

 • Piaśniki – 21 października (czwartek) – godz. 17:00 – MBP Filia nr 1, ul. Chorzowska 37
 • Zgoda – 26 października (wtorek) – godz. 17:00 – SP8, ul. Wiśniowa 9
 • Chropaczów – 4 listopada (czwartek) – godz. 17:00 – SP17, ul. Armii Krajowej 14
 • Centrum – 9 listopada (wtorek) – godz. 17:00 – MDK, ul. Harcerska 1
 • Lipiny – 16 listopada (wtorek) – godz. 17:00 – CKŚ Grota, ul. Chorzowska 73