Transport

Realizacja spraw związanych z transportem drogowym odbywa się w Wydziale Komunikacji (ul. Katowicka 54 – niski parter, pok. 16).

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32 3491 911

Wybierz sprawę:

 1. Sprawy związane z zezwoleniem na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy/osób:
 • Udzielenie zezwolenia – pobierz wniosek
 • Zmiana treści zezwolenia – pobierz wniosek
 • Wydanie dodatkowego/ych wypisu/ów do zezwolenia
 • Zmiana osoby zarządzającej transportem
 • Zmiana bazy eksploatacyjnej
 • Aktualizacja dokumentów potwierdzających spełnienie wymogu zdolności finansowej
 • Wydanie wtórnika zezwolenia / wypisu – pobierz wniosek
 • Wydanie zaświadczenia potwierdzającego liczbę pojazdów dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 – pobierz wniosek
 • Wykaz pojazdów – nowe zgłoszenie / aktualizacja – pobierz wniosek
 1. Sprawy związane z licencją na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką:
 • Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką – pobierz wniosek
 • Zmiana treści licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką – pobierz wniosek
 • Wydanie dodatkowego wypisu licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką
 • Wydanie wtórnika licencji / wypisu na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką – pobierz wniosek
 • Wykaz pojazdów – nowe zgłoszenie / aktualizacja – pobierz wniosek
 1. Sprawy związane z licencją na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy:
 • Udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy – pobierz wniosek