Rada Biznesu

Rada Biznesu powołana została na podstawie Zarządzenia Nr 134/2019 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 08.04.2019 r.

Do głównych zadań Rady należy sprawowanie funkcji opiniodawczo-doradczych w sprawach związanych z rozwojem gospodarczym Świętochłowic, reprezentacja lokalnego środowiska gospodarczego oraz wspieranie planów i działań Prezydenta dotyczących procesów gospodarczych miasta.

W skład Rady wchodzą przedstawiciele środowiska gospodarczego Świętochłowic reprezentowanego przez przedsiębiorców oraz przedstawicieli organizacji samorządu gospodarczego, organizacji pracodawców, instytucji otoczenia biznesu, środowiska naukowego w tym instytucji badawczo-rozwojowych oraz organizacji pracowników.

Koordynacją pracy Rady oraz opiniowaniem przygotowanych projektów uchwał i wniosków zajmuje się wyłonione przez Członków Prezydium Rady.

Do grona Prezydium Rady Biznesu wchodzą:

 • Przewodniczący Rady Biznesu, Tomasz Lemański
 • Wiceprzewodniczący Rady Biznesu, Kazimierz Kozula
 • Wiceprzewodniczący Rady Biznesu, Bartosz Satała
 • Wiceprzewodniczący Rady Biznesu, Zbigniew Witkowski
 • Wiceprzewodniczący Rady Biznesu, Krzysztof Zacharko
 • Wiceprzewodniczący Rady Biznesu, Robert Zemela
 • Sekretarz Rady Biznesu, Arkadiusz Niewiadomski

Skład Rady Biznesu w kadencji 2019-2023:

 • Marek Bania
 • Marian Blachowski
 • Beata Boruta
 • Mariusz Botor
 • Krzysztof Botsch
 • Szymon Ciukaj
 • Roman Ćwienk
 • Marcin Dębowski
 • Adam Duda
 • Lucjan Duszyński
 • Ewa Forystek-Zabojszcz
 • Sabina Foryta
 • Arkadiusz Gemza
 • Jacek Gierlach
 • Ireneusz Graca
 • Marcin Jadczyk
 • Tomasz Jaśkiewicz
 • Michał Jeleń
 • Bogusława Kowalska
 • Kazimierz Kozula
 • Tomasz Kozula
 • Eugeniusz Krzywda
 • Aleksander Kurczyk
 • Beata Kwaśny
 • Artur Lassota
 • Andrzej Lepiarczyk
 • Andrzej Mieszkowski
 • Michał Mołdrzyk
 • Arkadiusz Niewiadomski
 • Jan Orlikowski
 • Tomasz Orłowski
 • Marcin Ornat-Czyżycki
 • Bronisław Paprota
 • Łukasz Pawlik
 • Grażyna Pietroniec
 • Bogdan Pietrzak
 • Tomasz Pochrzęst
 • Adam Rams
 • Bartosz Satała
 • Grzegorz Serkies
 • Mirosław Serkies
 • Krzysztof Sichma
 • Szymon Smarzoch
 • Tomasz Socha
 • Sławomir Szczerba
 • Bogumiła Waduła
 • Józef Wawrzyniak
 • Ewa Witkowska Kuśnierz
 • Zbigniew Witkowski
 • Marek Wolny
 • Tadeusz Wolny
 • Karol Woźniczka
 • Magdalena Gajewska
 • Krzysztof Wywioł
 • Marcin Wywioł
 • Krzysztof Zacharko
 • Krzysztof Zarzecki
 • Władysław Zawierucha
 • Robert Zemela
 • Piotr Zimnol
 • Tomasz Lemański
 • Jacek Kamiński
 • Agnieszka Polańska