Zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia handlu w pasie drogowym dróg publicznych

Procedura zajęcia pasa drogowego dróg publicznych w celu:

 • prowadzenia handlu lub ogródków gastronomicznych przed własnym sklepem lub lokalem;
 • prowadzenia handlu na wyznaczonych do tego miejscach przy cmentarzach.

Należy na co najmniej 30 dni przed przedmiotowym zajęciem pasa drogowego złożyć wniosek w celu prowadzenia handlu w pasie drogowym dróg publicznych podając w nim m.in.: dokładną lokalizacje (adres), termin i powierzchnię zajęcia pasa drogowego oraz rodzaj handlu wraz z numerem NIP lub REGON prowadzonej działalności.

W przypadku gdy wnioskodawca nie jest właścicielem lokalu, do wniosku należy dołączyć zgodę najemcy lokalu lub właściciela nieruchomości na prowadzenie handlu.

Sposób dostarczenia wniosków:

W celu wydania zezwolenia należy złożyć odpowiedni wniosek na jeden z poniższych sposobów:

 1. Przesłać pocztą tradycyjną na adres:
  Urząd Miejski w Świętochłowicach
  41-600 Świętochłowice
  ul. Katowicka 54
 2. Przesłać drogą elektroniczną na adres Biura Dróg i Mostów Urzędu Miejskiego
  w Świętochłowicach: dm@swietochlowice.pl
 3. Złożyć bezpośrednio w Urzędzie Miejskim: pok. nr 1 w godzinach urzędowania.

Pełnomocnictwo:

W przypadku składaniu wniosku przez pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo oraz potwierdzenie opłaty skarbowej za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł wpłaconej na konto

08 1020 2313 0000 3802 0574 5635, lub gotówką w oddziałach Banku PKO S.A.

Tytuł przelewu: „Opłata skarbowa za pełnomocnictwo”.

Opłaty:

 1. Za zajęcie pasa drogowego naliczane są opłaty zgodnie z uchwałą nr XLVII/393/18 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem  i ochroną dróg.
 2. Opłatę za zajęcie pasa drogowego (wynikającą z treści uzyskanej decyzji) należy uregulować przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach
  nr 70 1020 2313 0000 3202 0574 0545 lub gotówką w oddziałach Banku PKO S.A. w terminie 14 dni.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu – 32 3491 905 lub 906, pod adresem email dm@swietochlowice.pl lub bezpośrednio w Biurze Dróg i Mostów w budynku przy ul. Plebiscytowej 3.