Teren w rejonie ul. Sztygarskiej

Oferta inwestycyjna - Typ  Typ:  nieruchomość niezabudowana

Oferta inwestycyjna - Działka  Oznaczenie nieruchomości: 896/181, 2909/1

Oferta inwestycyjna - Powierzchnia  Powierzchnia: 0,2935 ha

Oferta inwestycyjna - Oznaczenie  Przeznaczenie: Teren zabudowy usługowej

Oferta inwestycyjna - Lokalizacja  Lokalizacja: ul. Sztygarska – północny Chropaczów

Oferta inwestycyjna - Dojazd  Dojazd: do DTŚ – 2,9 km, do A4 – 9,1 km

Oferta inwestycyjna - Opis  Opis nieruchomości: 

Nieruchomość stanowi teren nieogrodzony, zadrzewiony i zakrzewiony. Działki o kształcie nieregularnym, zbliżonym do trójkąta. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i tereny niezabudowane. W otoczeniu instalacja elektryczna, wodna i kanalizacyjna.

Oferta inwestycyjna - Przetarg  Przetarg: dowiedz się w Wydziale Mienia Komunalnego

Teren przy ul. Sztygarskiej