Flora i fauna Świętochłowic

FLORA

Współczesna roślinność Świętochłowic jest w większości synantropijna. Przyczyną tej sytuacji są zmiany, które zaszły w rzeźbie terenu i warunkach siedliskowych spowodowane głównie działalnością przemysłu, silnym rozwojem budownictwa i szlaków komunikacyjnych. Aktualna szata roślinna jest więc efektem długotrwałego oddziaływania człowieka. Flora miasta nie jest zbyt bogata. Liczy niewiele ponad 300 gatunków roślin. Dominują gatunki pospolite, choć można tu odnaleźć również wiele okazów rzadkich i chronionych jak np. Hedera helixEpipactis palustrisEpipactis helleborineCentaurium umbellatumEquisetum telmateia i inne.

Na terenie miasta ze wzgledu na charakter roślinności wyróżniono 10 typów obszarów:

 1. Zwarta zabudowa miejska i przemysłowa bez większych zadrzewień
 2. Zabudowa luźniejsza, na ogół z większymi zadrzewieniami
 3. Ogródki działkowe
 4. Parki, tereny rekreacyjne i większe skwery
 5. Zadrzewienia na siedliskach zbliżonych do naturalnych
 6. Cmentarze
 7. Tereny rolnicze
 8. Łąki
 9. Zbiorniki wodne
 10. Nieużytki poprzemysłowe i inne
  • zadrzewione
  • niezadrzewione

Wśród nasadzeń dominują gatunki liściaste rodzimego i obcego pochodzenia jak: topole, wierzby, brzozygraby, buki, dęby, wiązy, jarząby, głogi, robinie, klony, jawory, kasztanowce, platany i wiele innych.

FAUNA

Najbardziej atrakcyjnymi pod względem zoologicznym terenami w mieście są obszary położone w pobliżu zbiorników wodnych, trzcinowisk i cieków, a także większe kompleksy zadrzewień i ogródków działkowych. Z waloryzacji przyrodniczej miasta wynika, że na terenie Świętochłowic odnaleziono około 260 gatunków zwierząt, z czego około 60 podlega ochronie prawnej.

Na obszarze każdej dzielnicy naszego miasta można spotkać wiele osobliwości przyrodniczych:

 • stawonogi:
  • biegacza
  • pazia krolowej (motyl),
  • mieniaka tęczowego (motyl),
  • tygrzyka paskowatego (barwny pająk),
 • płazy i gady:
  • zaskrońca,
  • ropuchę szarą i zieloną,
  • zaskrońca,
  • traszkę zwyczajna i grzebieniasta,
  • ropuchę szarą, zieloną,
  • ropucha paskówka,
  • rzekotkę drzewną,
  • kumaka nizinnego
  • żabę trawną, jeziorkową i wodną,
 • ptaki
  • remiza,
  • perkoza,
  • perkozka,
  • kokoszkę,
  • śmieszkę,
  • rybitwę,
  • kukułkę,
  • zimorodka,
  • sójkę,
  • piegżę,
  • dzięcioła,
 • ssaki:
  • ryjówkę aksamitną,
  • kreta,
  • łasicę,
  • nietoperza