Zbiorniki bezodpływowe i transport nieczystości ciekłych

Przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych:

  1. Kozbud, ul. Wolności 123, 41-500 Chorzów, 32 241 74 27
  2. TOI TOI Polska Sp. z o.o., ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa, 22 614 59 78
  3. ZUKOMB Zbigniew Słysz, ul. Brzezińska 50, 41-404 Mysłowice, 32 223 91 37
  4. TKTM Sp. z o.o., ul. Topolowa 77, 41-177 Chudów, 32 401 20 80
  5. Firma Wod-Kan Marcin Muc, ul. Stalowa 17, 41-506 Chorzów, 32 241 51 53
  6. Zakład Uboju i Przetwórstwa Mięsa BRONEX Paprota S.J., 41-600 Świętochłowice, ul. Śląska 87a, 32 345 24 86
  7. WC SERWIS ŚLĄSKA Sp. z o.o., ul. Pod Borem 10, 41-808 Zabrze, 801 133 088, 32 278 45 31
  8. Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Składowa 1, 41-500 Chorzów, tel: 32 34 94 622
  9. ZUH RAK Spółka Jawna, ul. Wieniawskiego 18, 41-506 Chorzów, te. 32 241 28 15