Tryb przyjmowania i zasady rozpatrywania wniosków

Przede wszystkim należy pamiętać, że KONSUMENT to osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 22 Kodeksu cywilnego).

Miejski Rzecznik Konsumentów nie podejmuje interwencji w imieniu przedsiębiorców.

Przedsiębiorcy, którzy chcą złożyć reklamacje towarów zakupionych na wyposażenie firmy lub usług świadczonych dla ich firmy, mogą dochodzić swoich praw wyłącznie na drodze cywilnej, a towary reklamować z tytułu gwarancji.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Rzecznicy Konsumentów rozpatrują podania zgodnie z właściwością miejscową – Miejski Rzecznik Konsumentów w Świętochłowicach właściwy jest dla Konsumentów będących mieszkańcami naszego miasta.

INFORMUJĘ, ŻE ZGŁOSZENIA, KTÓRE NIE ZAWIERAJĄ ADRESU KONSUMENTA POZOSTANĄ BEZ ROZPATRZENIA!

W celu łatwiejszego i szybszego kontaktu z Konsumentami proszę także o podanie swojego NUMERU TELEFONU oraz adresu mailowego.

Rzecznik Konsumentów nie inicjuje procesu reklamacyjnego!

Oznacza to, że może podjąć interwencję dopiero po zakończeniu procesu reklamacyjnego rozpoczętego przez Konsumenta. Jeżeli więc otrzymaliśmy negatywną odpowiedź na swoją reklamację lub w ogóle nie udzielono nam na nią odpowiedzi, wówczas możemy zgłosić się do Miejskiego Rzecznika Konsumentów z prośbą o wystąpienie w naszej sprawie.
Wcześniej oczywiście zapraszam po poradę prawną w zakresie spraw konsumenckich, ponieważ… zawsze lepiej spróbować zapobiec kłopotliwym sytuacjom niż później szukać rozwiązania.

Wnioski o interwencję Rzecznika można składać w wybrany z poniższych sposobów:

  • osobiście
  • elektronicznie
  • pocztą lub przez Kancelarię Ogólną

Porady i informacje można uzyskać również telefonicznie pod nr tel. 32 3491 940 (poniedziałki i środy 10.00 – 14.00) lub 32 3491 851.