Nieodpłatna Pomoc Prawna oraz Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19 informujemy, że punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zlokalizowany na terenie miasta Świętochłowice od dnia 20 grudnia 2021 r. rozpoczyna funkcjonowanie tylko i wyłącznie w formie zdalnej do odwołania. Porady udzielane będą telefonicznie, mailowo bądź za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość. Zapisy na nieodpłatną pomoc prawną/nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przyjmowane są:

  • telefonicznie pod nr tel. 32 34 91 847 w następujących dniach i godzinach:

poniedziałek w godz. od 7:00 do 17:00,

wtorek – czwartek w godz. od 7:00 do 15:00,

piątek w godz. od 7:00 do 14:00;

Od 1 stycznia 2019 r. nieodpłatna pomoc prawna przysługuje każdej osobie, która złoży pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Od stycznia 2022 r. Ministerstwo Sprawiedliwości udostępnia ogólnokrajową listę dyżurów specjalistycznych umożliwiających osobom fizycznym uzyskanie pomocy prawnej lub porady obywatelskiej niezależnie od miejsca zamieszkania. Aktualizowana na bieżąco lista jest dostępna pod adresem
https://np.ms.gov.pl/aktualnosci/Komunikat,54

Punkt NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO znajduje się w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Harcerskiej 1 w Świętochłowicach. Lokal jest dostępny dla osób niepełnosprawnych. Harmonogram pracy Punktu zamieszczono poniżej.