Nieodpłatna Pomoc Prawna oraz Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie

INFORMATOR DOTYCZĄCY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO – pobierz

Informujemy, że dyżur Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Harcerskiej 1, który miał się odbyć 24.01.2024 r. od 13:00 do 18:00 zostaje przeniesiony na 16.02.2024 r. od 8:00 do 13:00.

Zapisy na nieodpłatną pomoc prawną/nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przyjmowane są:

  • telefonicznie pod nr tel. 32 34 91 847 w następujących dniach i godzinach:

poniedziałek w godz. od 7:00 do 17:00,

wtorek – czwartek w godz. od 7:00 do 15:00,

piątek w godz. od 7:00 do 14:00;

Od 1 stycznia 2019 r. nieodpłatna pomoc prawna przysługuje każdej osobie, która złoży pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. System nieodpłatnej pomocy funkcjonujący na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945, dalej: „ustawa”) pozostaje do dyspozycji wszystkich osób przebywających w Polsce, w tym również obcokrajowców. Pomoc przysługuje każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. W sposób oczywisty oferta dostępna jest przede wszystkim dla osób posługujących się językiem polskim. Nie pozostaje jednak w sprzeczności z przepisami ustawy skorzystanie  z wizyty w punkcie w asyście tłumacza, jak również udzielenie porady z użyciem środków porozumiewania się na odległość.

 

Od stycznia 2022 r. Ministerstwo Sprawiedliwości udostępnia ogólnokrajową listę dyżurów specjalistycznych umożliwiających osobom fizycznym uzyskanie pomocy prawnej lub porady obywatelskiej niezależnie od miejsca zamieszkania. Aktualizowana na bieżąco lista jest dostępna pod adresem
https://np.ms.gov.pl/aktualnosci/Komunikat,54

Punkt NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO znajduje się w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Harcerskiej 1 w Świętochłowicach. Lokal jest dostępny dla osób niepełnosprawnych. Harmonogram pracy Punktu zamieszczono poniżej.