Nieodpłatna Pomoc Prawna, Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie, Mediacja

INFORMATOR DOTYCZĄCY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO – pobierz

Zapisy na nieodpłatną pomoc prawną/nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przyjmowane są:

  • telefonicznie pod nr tel. 32 34 91 847  lub osobiście w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54, pok. 310 w następujących dniach i godzinach:

poniedziałek w godz. od 7:00 do 17:00,

wtorek – czwartek w godz. od 7:00 do 15:00,

piątek w godz. od 7:00 do 14:00;

INFORMUJEMY, ŻE DYŻUR PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, KTÓRY MIAŁ SIĘ ODBYĆ 08.07.2024 R. W GODZINACH OD 08:00 DO 13:00 ODBĘDZIE SIĘ 05.07.2024 R. W GODZINACH OD 08:00 DO 13:00. ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.

Porady udzielane są według kolejności zgłoszeń. Od 1 stycznia 2019 r. nieodpłatna pomoc prawna przysługuje każdej osobie, która złoży pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. System nieodpłatnej pomocy funkcjonujący na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945, dalej: „ustawa”) pozostaje do dyspozycji wszystkich osób przebywających w Polsce, w tym również obcokrajowców. Pomoc przysługuje każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. W sposób oczywisty oferta dostępna jest przede wszystkim dla osób posługujących się językiem polskim. Nie pozostaje jednak w sprzeczności z przepisami ustawy skorzystanie  z wizyty w punkcie w asyście tłumacza, jak również udzielenie porady z użyciem środków porozumiewania się na odległość. Oprócz możliwości uzyskania porady stacjonarnie w punkcie, osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, mogą korzystać z porady poza lokalem punktu lub przy użyciu środków porozumiewania się na odległość, takich jak telefon lub komunikatory internetowe. Należy wskazać okoliczności uzasadniające potrzebę skorzystania z takiej formy oraz przekazać informację o dostępnych środkach porozumiewania się na odległość.  Przed poradą poza punktem należy również dostarczyć do Urzędu Miejskiego oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej ZAŁĄCZNIK i oświadczenie o świadomości uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej od osoby niebędącej adwokatem, radcą prawnym albo doradcą podatkowym ZAŁĄCZNIK – oświadczenie to składa się tylko w momencie zaistnienia takowej sytuacji. Skany ww. oświadczeń można przesłać na adres: rps@swietochlowice.pl lub dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach pok. 310 w zamkniętej kopercie z dopiskiem “oświadczenia NPP”.

 

Od stycznia 2022 r. Ministerstwo Sprawiedliwości udostępnia ogólnokrajową listę dyżurów specjalistycznych umożliwiających osobom fizycznym uzyskanie pomocy prawnej lub porady obywatelskiej niezależnie od miejsca zamieszkania. Aktualizowana na bieżąco lista jest dostępna pod adresem
https://www.gov.pl/web/nieodplatna-pomoc/dyzury-specjalistyczne

Punkt NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO znajduje się w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Harcerskiej 1 w Świętochłowicach. Lokal jest dostępny dla osób niepełnosprawnych. Harmonogram pracy Punktu zamieszczono poniżej.