Nieodpłatna Pomoc Prawna oraz Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie

W związku z nowelizacją ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej od 1 stycznia 2019 r. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywać się będzie według kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 32 349 18 46 lub 32 349 18 47, a także poprzez zapisy na stronie http://np.ms.gov.pl/zapisy

Od 1 stycznia 2019 r. nieodpłatna pomoc prawna przysługuje każdej osobie, która złoży pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Punkt NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO znajduje się w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Harcerskiej 1 w Świętochłowicach. Lokal jest dostępny dla osób niepełnosprawnych. Harmonogram pracy Punktu zamieszczono poniżej.