Rada Seniorów

Miejską Radę Seniorów w Świętochłowicach powołała Rada Miejska Uchwałą Nr XXX/260/20 z dnia 7 września 2020 r. Jest to organ o charakterze doradczym, inicjatywnym i konsultacyjnym, mający na celu podejmowanie działań zmierzających do integracji świętochłowickiego środowiska osób starszych oraz wzmacnianie udziału seniorów w życiu społeczności lokalnej. Gwarantuje włączenie osób starszych w działania, które mają zaspokoić ich potrzeby i rozwiązywać istotne problemy. Rada powoływana jest na okres 4 letniej kadencji, w skład której wchodzi 9 członków.

Obecnie funkcjonująca Miejska Rada Seniorów rozpoczęła działalność 4 października 2021 r. na mocy uchwały nr XXX/260/20 z dnia 7 września 2020 r. Przewodniczącą Rady jest Zofia Pogoda, wiceprzewodniczącym Stanisław Długosz, a sekretarzem Elżbieta Matracka. W skład Rady wchodzą także: Adam Graca, Damian Palenta, Janina Pistelok, Regina Skrzypiec, Ryszard Sobański i Jadwiga Zawisza.

 

SKRZYNKA POMYSŁÓW

Informujemy, że w punkcie obsługi mieszkańców Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach stanęła skrzynka, do której wrzucać można pomysły/pytania/wiadomości dla Miejskiej Rady Seniorów. Zachęcamy do skorzystania z tej formy kontaktu.

KONKURS

Stowarzyszenie MANKO – Głos Seniora, organizator Programu Gmina Przyjazna Seniorom – Ogólnopolska Karta Seniora ogłasza konkurs i poszukuje Seniorów – bajkopisarzy! – więcej informacji

ZAJĘCIA JOGI

17 marca 2023 r. ruszyły darmowe zajęcia sportowe dla świętochłowickich Seniorów. Zachęcamy do udziału – więcej informacji

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

Zachęcamy do udziału w zajęciach z obsługi komputera i smartfona, które prowadzi Młodzieżowa Rada Miejska.– więcej informacji