Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu ul. Łagiewnickiej w Świętochłowicach (od ul. Barlickiego do granicy z miastem Bytom)

Beneficjent: Gmina Świętochłowice

Realizator: Urząd Miejski w Świętochłowicach

Głównym celem realizacji inwestycji jest doprowadzenie jezdni i chodników do właściwego stanu technicznego zapewniającego bezpieczeństwo i odpowiedni komfort użytkowania oraz  przebudowa torowiska tramwajowego w sposób zapewniający większy komfort  i bezpieczeństwo jazdy. Przebudowa ma na celu także poprawę  bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez zastosowanie azyli na przejściach dla pieszych, dobudowę sygnalizacji ostrzegających kierowców o nadjeżdżającym tramwaju w miejscach włączania się tramwajów z wydzielonego torowiska poza jezdnią na torowiska znajdujące się w jezdni, przebudowę istniejącej sygnalizacji świetlnej.

Okres realizacji zadania: 06.09.2021 r. – 06.03.2023 r. (możliwe przedłużenie)

Całkowity koszt zadania/przewidywana wartość inwestycji: 13 650 603,32 zł

Wysokość dofinansowania: 6 949 036,33 zł