Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Świętochłowice

Prezydent Miasta Świętochłowice może udzielać Honorowego Patronatu przedsięwzięciom o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim lub międzynarodowym, organizowanym na terenie Świętochłowic lub innym wydarzeniom o szczególnym znaczeniu dla miasta. Wniosek o udzielenie Honorowego Patronatu należy przesłać na adres pocztowy Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach (ul. Katowicka 54, 41-600 Świętochłowice) lub drogą elektroniczną (podpisany skan) na adres: rzecznik@swietochlowice.pl.

Wzór wniosku o udzielenie honorowego patronatu

Regulamin przyznawania Honorowego Patronatu oraz przyjmowania przez Prezydenta Miasta Świętochłowice członkostwa w Komitecie Honorowym