Przebudowa wraz z rozbudową układu komunikacyjnego ul. Przemysłowej wraz z połączeniem do drogi wojewódzkiej DW902 (DTŚ)

Beneficjent: Gmina Świętochłowice

Realizator: Urząd Miejski w Świętochłowicach

Zadanie mające na celu budowę drogi gminnej – ul. Przemysłowej  wraz z wykonaniem północnej łącznicy przedmiotowej drogi gminnej z drogą wojewódzką DW 902 (DTŚ). W ramach inwestycji wykonana zostanie droga udostepniająca zdegradowane tereny postindustrialne, dzięki czemu możliwe stanie się przywrócenie ich pierwotnej funkcji jako terenów inwestycyjnych. Ponadto nowa łącznica wraz z ul. Przemysłową stanie się alternatywą dla węzła Bytomska co wpłynie na ułatwienie dojazdu dla mieszkańców Lipin i Piaśnik. Tym samym odciążony zostanie węzeł Bytomska zwłaszcza w godzinach popołudniowego szczytu komunikacyjnego.

Okres realizacji zadania: 22.04.2021 r. – 03.07.2023 r.

Całkowity koszt zadania/przewidywana wartość inwestycji: 10 308 194,00 zł

Wysokość dofinansowania: 5 372 190,34 zł