Przyjmowanie interesantów przez Prezydenta Miasta

Termin spotkania z Prezydentem Miasta lub z Pierwszym Zastępcą Prezydenta Miasta należy uzgodnić osobiście w Wydziale Organizacyjnym (pok. 315) lub telefonicznie pod numerem: 32 3491-848 lub 32 3491-852.

Więcej informacji na stronie: https://www.bip.swietochlowice.pl/bipkod/005/001/003