Rewitalizacja oraz remont 4 kamienic w Gminie Świętochłowice

Beneficjent: Gmina Świętochłowice

Realizator: Urząd Miejski w Świętochłowicach

Przedmiotem inwestycji jest rewitalizacja oraz remont 4 kamienic w Gminie Świętochłowice.

Głównymi celami inwestycji są:

  1. Poprawa warunków bytowych mieszkańców nieruchomości objętych inwestycją;
  2. Poprawa stanu technicznego budynków;
  3. Poprawa wizerunku Miasta Świętochłowice poprzez zwiększenie liczby wyremontowanych, a przez to wizualnie atrakcyjniejszych nieruchomości znajdujących się w zasobach komunalnych Gminy Świętochłowice.

Zadanie będzie obejmowało kompleksowe prace dla każdej z 4 kamienic:

  1. Remont elewacji wraz z robotami towarzyszącymi;
  2. Remont dachów, kominów, wykonanie obróbek blacharskich;
  3. Remont klatek schodowych, okien oraz drzwi;
  4. Rewitalizację dziedzińców.

Wskazane budynki zostały wybrane na podstawie ich złego stanu technicznego, newralgicznej lokalizacji w mieście, zgłaszanych sygnałów od mieszkańców budynków.

Projekt przyczyni się do przywrócenia blasku dzielnicy Lipiny w mieście Świętochłowice.

Rozpoczęcie realizacji inwestycji: III, IV kwartał 2022 r.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 31.08.2024 r.

Całkowity koszt zadania/przewidywana wartość inwestycji: 5 500 000,00 zł

Wysokość dofinansowania: 4 950 000,00zł