Współpraca z KSSE

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna jest liderem wśród polskich specjalnych stref ekonomicznych i obejmuje swym zasięgiem całe województwo śląskie oraz 6 powiatów w województwie opolskim: strzelecki, kedzierzyńsko-kozielski, głubczycki, krapkowicki, oleski oraz prudnicki.

KSSE S.A. została utworzona min. w celu wsparcia i przyspieszenia procesów restrukturyzacyjnych oraz stworzenia nowych miejsc pracy w regionie.

30 września 2019 r. Prezydent Daniel Beger w imieniu miasta Świętochłowice podpisał porozumienie o współpracy miasta z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A., którego założeniem jest min.:

  • zaktywizowanie gospodarcze terenów inwestycyjnych w mieście
  • odbudowa możliwości inwestycyjnych miasta
  • wsparcie i rozwój szkolnictwa zawodowego