Sprawy społeczne

W Świętochłowicach działa wiele ośrodków udzielających pomocy społecznej. Zadania gminy, powiatu i administracji rządowej realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej, w którego strukturze funkcjonują domy pomocy społecznej i świetlice terapeutyczne. Działalność OPS uzupełniają swoją niezwykle pożyteczną działalnością towarzystwa charytatywne i kościoły, szczególnie działające przy nich ochronki, a także Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach jest podstawową jednostką organizacyjną wykonującą zadania gminy, powiatu i administracji rządowej w zakresie pomocy społecznej. Pełni również funkcję Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Szczegółowe informacje umieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach.