Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Rozumiem

Świętochłowice - Bliżej niż myślisz

AA

Miasto

Świętochłowice to miasto usytuowane w samym sercu Konurbacji Górnośląskiej - oddalone zaledwie 7 km od stolicy województwa śląskiego - Katowic. Obszar miasta obejmuje 13,22 km2. Pomimo  spadającej od kilku lat liczby mieszkańców (50 385 - wg danych GUS na koniec grudnia 2017 r.), Świętochłowice należą wciąż do najgęściej zaludnionych miast w Europie: na l km2 przypada ponad 3 800 osób.

W ostatnich kilkunastu latach w gospodarce Świętochłowic, w której dominował przemysł ciężki, dokonały się głębokie procesy restrukturyzacyjne. Nasze miasto, podobnie jak cały region, zmienia swoje oblicze. Pejzaż miasta zdominowanego przez górnictwo i hutnictwo należy już do przeszłości. Powoli Świętochłowice stają się miastem o wzrastającym potencjale ekonomicznym, atrakcyjnym dla inwestorów. Coraz większego znaczenia nabierają gałęzie i firmy sięgające po bardziej zaawansowane technologie oraz sektor szeroko rozumianych usług.

Sportowo-rekreacyjną wizytówką miasta stał się Ośrodek Sportu i Rekreacji "Skałka". Na 32- hektarowym terenie, obok wydarzeń piłkarskich, ciekawych dokonań drużyny speedrowera, która ma swoich wiernych kibiców, na mieszkańców miasta i gości czekają liczne atrakcje: korty tenisowe, boisko „Orlik 2012”, przystań dla kajaków i rowerów wodnych, boisko do piłki plażowej, bezpieczne ścieżki rowerowe, nowoczesny plac zabaw dla dzieci. Wszystko to sprawia, że świętochłowiczanie chętnie spędzają wolny czas na „Skałce”. Planowane inwestycje w infrastrukturę Ośrodka z pewnością zwiększą jeszcze jego atrakcyjność.

Świętochłowice są miastem przyjaznym środowisku, o czym świadczą liczne działania proekologiczne, z których część prowadzona jest przy finansowym wsparciu Unii Europejskiej. Kolejne duże inwestycje, związane z budową linii technologicznej do segregacji odpadów i rekultywacją stawu Kalina, wpłyną na dalszą poprawę jakości życia w mieście. Mieszkańcy Świętochłowic znani są ze swojej gościnności, zatem zapraszamy do odwiedzenia naszego miasta, gdzie każdy będzie mógł osobiście zapoznać się z jego urokami.

Symbole Świętochłowic

Uchwałę ustanawiającą znaki miasta - herb, chorągiew, flagę, sztandar i pieczęcie - Rada Miejska Świętochłowic podjęła w dniu 30 sierpnia 1995 roku - dla wyrażenia wspólnoty lokalnej mieszkańców miasta i jej samorządności. Czytamy w niej o tych symbolach:
"Stanowią one symbol wspólnoty, przywiązania i lokalnego patriotyzmu, wyrażają gotowość podejmowania wysiłków dla obrony samorządności i budowania wspólnego dobra. Nawiązują do przeszłości miasta i powinny być otaczane najgłębszą czcią, zaś ich kształt winien mieć zapewnioną ochronę teraz i w przyszłości."

Herb miasta

Herbem miasta jest złoty półorzeł górnośląski w prawym błękitnym polu tarczy dzielonej w słup, złoty pyrlik i młot górniczy od czoła oraz złote koło zębate od podstawy lewego czerwonego pola dzielonego w pas.
Herb miasta umieszcza się w sali obrad Rady Miejskiej, w pomieszczeniach Urzędu Miasta oraz na budynkach jednostek organizacyjnych miasta. Wywieszany jest z okazji publicznych uroczystości miejskich w miejscach ich odbywania oraz umieszczony w innych miejscach za zgodą Rady Miejskiej. Herb można także umieszczać na ceremonialnych drukach urzędowych, drukach przewodniczącego Rady Miejskiej oraz prezydenta miasta. Herb otoczony wieńcem dębowym stanowi element odznaki radnych i członków Zarządu Miasta. Użycie herbu oraz samego godła przez instytucje nie będące jednostkami organizacyjnymi miasta, a także organizacje społeczne, może nastąpić tylko za zgodą Rady Miejskiej.

 Chorągiew, flaga, sztandar

    Chorągiew miasta składa się z czterech stref równej szerokości: złotej, błękitnej, złotej, czerwonej. Flaga miasta jest uroczystą odmianą chorągwi miasta, na środku której umieszczony jest herb miasta.

 

 Sztandar

Sztandar miasta stanowi odmianę chorągwi używaną w szczególnie ważnych, zwykle uroczystych momentach życia miasta. Składa się z dwóch płatów:
Prawa strona sztandaru (awers) podzielona jest na dwie strefy równej szerokości w barwach miasta: złotą i błękitna. Pośrodku umieszczony jest herb miasta oraz napis ŚWIĘTOCHŁOWICE.
Lewa strona sztandaru (rewers) również podzielona jest na dwie strefy równej szerokości w barwach narodowych: złotą i czerwoną, a pośrodku znajduje się herb Rzeczypospolitej - złoty orzeł, zwrócony dziobem w stronę drzewca sztandaru.


Pieczęcie gminy

Dokumenty miejskie są sygnowane pieczęcią miasta.
Pieczęć miasta sporządzona zostały w dwóch odmianach - urzędowej i uroczystej.
Pieczęć urzędowa zawiera herb miasta wraz z rozmieszczonym wokół niego napisem: PIECZĘĆ MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE.
Pieczęć uroczysta natomiast ma napis w języku łacińskim: SIGILLUM CIVITATIS SVENTOCHLOVICENSIS.