Miasto

Świętochłowice to miasto usytuowane w samym sercu Konurbacji Górnośląskiej – oddalone zaledwie 7 km od stolicy województwa śląskiego – Katowic. Obszar miasta obejmuje 13,22 km2. Rozciągłość w kierunku południkowym wynosi ok. 6 km, a w kierunku równoleżnikowym ok. 3,7 km. Długość granic wynosi 23,22 km. Pomimo  spadającej od kilku lat liczby mieszkańców (44 993 – wg danych GUS na 21 maja 2020 r.), Świętochłowice należą wciąż do najgęściej zaludnionych miast w Europie: na l km2 przypada ponad 3 400 osób.

W ostatnich kilkunastu latach w gospodarce Świętochłowic, w której dominował przemysł ciężki, dokonały się głębokie procesy restrukturyzacyjne. Nasze miasto, podobnie jak cały region, zmienia swoje oblicze. Pejzaż miasta zdominowanego przez górnictwo i hutnictwo należy już do przeszłości. Powoli Świętochłowice stają się miastem o wzrastającym potencjale ekonomicznym, atrakcyjnym dla inwestorów. Coraz większego znaczenia nabierają gałęzie i firmy sięgające po bardziej zaawansowane technologie oraz sektor szeroko rozumianych usług.

Sportowo-rekreacyjną wizytówką miasta stał się Ośrodek Sportu i Rekreacji “Skałka”. Na 32- hektarowym terenie, obok wydarzeń piłkarskich, ciekawych dokonań drużyny speedrowera, która ma swoich wiernych kibiców, na mieszkańców miasta i gości czekają liczne atrakcje: korty tenisowe, boisko „Orlik 2012”, przystań dla kajaków i rowerów wodnych, boisko do piłki plażowej, bezpieczne ścieżki rowerowe, nowoczesny plac zabaw dla dzieci. Wszystko to sprawia, że świętochłowiczanie chętnie spędzają wolny czas na „Skałce”. Planowane inwestycje w infrastrukturę Ośrodka z pewnością zwiększą jeszcze jego atrakcyjność.

Świętochłowice są miastem przyjaznym środowisku, o czym świadczą liczne działania proekologiczne, z których część prowadzona jest przy finansowym wsparciu Unii Europejskiej. 

Mieszkańcy Świętochłowic znani są ze swojej gościnności, zatem zapraszamy do odwiedzenia naszego miasta, gdzie każdy będzie mógł osobiście zapoznać się z jego urokami.