Przebudowa wraz z rozbudową układu komunikacyjnego ul. Zielonej w Świętochłowicach

Beneficjent: Gmina Świętochłowice

Realizator: Urząd Miejski w Świętochłowicach

Ulica Zielona planowana jest jako droga gminna stanowiąca połączenie ulic: Wojska Polskiego i Śląskiej, która ma udostępnić rozległe tereny inwestycyjne w południowej dzielnicy Świętochłowic Zgoda. Inwestycja zakłada budowę drogi jednojezdniowej wraz z chodnikiem, ścieżką rowerową, kanalizacją deszczową i oświetleniem połączoną poprzez rondo z ulicami Ceramiczną i Wojska Polskiego.

Okres realizacji zadania: 19.10.2021 r. – 30.06.2023 r.

Całkowity koszt zadania/przewidywana wartość inwestycji: 5 027 630,24zł

Wysokość dofinansowania: 3 500 000,00 zł