Biuro Prasowe

Kontakt dla mediów

Katarzyna Tomczyk
tel.: 693 181 193
 

Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach:

tel.: 32 3491 826

mail: rzecznik@swietochlowice.pl

Biuro Prasowe mieści się w pokoju 110 i  działa w ramach Kancelarii Prezydenta Miasta.

Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Świętochłowice:

Prezydenta Miasta Świętochłowice może udzielać Honorowego Patronatu przedsięwzięciom o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim lub międzynarodowym, organizowanym na terenie Świętochłowic lub innym wydarzeniom o szczególnym znaczeniu dla miasta. Wniosek o udzielenie Honorowego Patronatu należy przesłać na adres pocztowy Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach (ul. Katowicka 54, 41-600 Świętochłowice) lub drogą elektroniczną (podpisany skan) na adres rzecznik@swietochlowice.pl.

Wzór wniosku o udzielenie honorowego patronatu

Regulamin przyznawania Honorowego Patronatu oraz przyjmowania przez Prezydenta Miasta Świętochłowice członkostwa w Komitecie Honorowym

Wzór wniosku o wyrażenie zgody na używanie herbu miasta