Symbole miasta

Uchwałę ustanawiającą znaki miasta – herb, chorągiew, flagę, sztandar i pieczęcie – Rada Miejska Świętochłowic podjęła w dniu 30 sierpnia 1995 roku – dla wyrażenia wspólnoty lokalnej mieszkańców miasta i jej samorządności.

Czytamy w niej o tych symbolach: “Stanowią one symbol wspólnoty, przywiązania i lokalnego patriotyzmu, wyrażają gotowość podejmowania wysiłków dla obrony samorządności i budowania wspólnego dobra. Nawiązują do przeszłości miasta i powinny być otaczane najgłębszą czcią, zaś ich kształt winien mieć zapewnioną ochronę teraz i w przyszłości.”

Przeczytaj więcej o: