Teren w rejonie ul. Zielonej i ul. Drzymały

Oferta inwestycyjna - Typ  Typ:  nieruchomość niezabudowana

Oferta inwestycyjna - Działka  Oznaczenie nieruchomości: 3946/4, 3946/3, 3946/18, 3947/7, 3947/6, 3947/17, 3947/16

Oferta inwestycyjna - Powierzchnia  Powierzchnia: 2,4 ha

Oferta inwestycyjna - Oznaczenie  Przeznaczenie: Tereny zabudowy usługowej

Oferta inwestycyjna - Lokalizacja  Lokalizacja: ul. Śląska – południowa część dzielnicy Zgoda

Oferta inwestycyjna - Dojazd  Dojazd: do DTŚ – 2,3 km, do A4 – 5,2 km

Oferta inwestycyjna - Opis  Opis nieruchomości: 

Nieruchomość niezabudowana zlokalizowana w dzielnicy Zgoda. Teren o zmiennym ukształtowaniu powierzchni; częściowo zadrzewiona i zakrzewiona. W sąsiedztwie tereny usług, handlu, stacji paliw, zabudowy mieszkaniowej wysokiej intensywności oraz terenów inwestycyjnych. Działka 3946/18 włączona do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefy Tyskiej zarządzanej przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. z siedzibą w Katowicach. Zarządzającej Strefą służy prawo pierwokupu nieruchomości. Dojazd od ul. Zielonej i od ul. Mielęckiego. W sąsiedztwie sieć wodociągowa, kanalizacja, energia elektryczna oraz sieć gazowa.

Oferta inwestycyjna - Przetarg  Przetarg: dowiedz się w Wydziale Mienia Komunalnego

Teren w rejonie ul. Śląskiej I