Obsługa komunikacyjna terenów przemysłowych w Świętochłowicach, usytuowanych po południowej stronie – ul. Zielona w dzielnicy Zgoda w Świętochłowicach – etap I

Tytuł projektu:
Obsługa komunikacyjna terenów przemysłowych w Świętochłowicach, usytuowanych po południowej stronie – ul. Zielona w dzielnicy Zgoda w Świętochłowicach – etap I

Źródło finansowania projektu:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013
Priorytet: I. Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość
Działanie 1.1. Wzmacnianie atrakcyjności inwestycyjnej regionu
Podziałanie 1.1.1. Infrastruktura rozwoju gospodarczego

Wartość projektu:
2 897 779.69 zł

Dofinansowanie:
2 463 112.74 zł

Opis projektu:
Celem projektu jest podjęcie I etapu działań inwestycyjnych, prowadzących do kompleksowego uzbrojenia terenu inwestycyjnego położonego w dzielnicy Zgoda, poprzez budowę odcinka drogi wraz z urządzeniami towarzyszącymi.

Projekt przewiduje:

  • budowę drogi o długości 257 m (jest to etap pierwszy inwestycji budowy drogi przy ul. Zielonej) wraz z chodnikami,
  • budowę oświetlenia,
  • budowę przyłączą kanalizacji ogólnospławnej,
  • budowę kanalizacji deszczowej.

Okres realizacji projektu:
Rozpoczęcie realizacji projektu: 4 kwartał 2013 r.
Zakończenie realizacji projektu: 3 kwartał 2014 r.