Wydarzenia i promocja miasta

Realizacja spraw związanych z organizacją wydarzeń odbywa się w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (ul. Katowicka 54 – niski parter, pok. 6).

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32 3491 961.

Realizacja spraw związanych promocją miasta odbywa się w Wydziale Dialogu i Aktywizacji Społecznej (ul. Katowicka 54 – I piętro, pok. 217).

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32 3491 836.

Katalog spraw:

  1. Sprawy związane ze organizacją wydarzeń:
  • Zawiadomienie o organizacji zgromadzenia publicznego
  • Wydanie zezwolenia na organizację imprezy masowej
  • Wniosek o udzielenie honorowego patronatu Prezydenta Miasta – pobierz wniosek
  1. Sprawy związane z promocją miasta: