Wydarzenia i promocja miasta

Realizacja spraw związanych z organizacją wydarzeń odbywa się w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (ul. Katowicka 54 – niski parter, pok. 6).

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32 3491 961.

Realizacja spraw związanych promocją miasta i honorowymi patronatami odbywa się w Kancelarii Prezydenta Miasta (ul. Katowicka 54 – parter, pok. 110).

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32 3491 826.

Katalog spraw:

  1. Sprawy związane ze organizacją wydarzeń:
  • Zawiadomienie o organizacji zgromadzenia publicznego – pobierz wniosek (tryb uproszczony)  / (tryb zwykły)
  • Wydanie zezwolenia na organizację imprezy masowej
  1. Sprawy związane z promocją miasta i honorowymi patronatami:
  • Wniosek o udzielenie honorowego patronatu Prezydenta Miasta – pobierz wniosek
  • Zgoda na wykorzystanie herbu miasta Świętochłowice – pobierz wniosek