Ośrodek Pomocy Społecznej

Kontakt

Ośrodek Pomocy Społecznej
41-600 Świętochłowice
ul. Katowicka 35
Telefon: 32 245 51 04, 32 245 48 60, 32 245 33 25
ops@ops-sw.pl
www.ops-sw.pl

Godziny urzędowania:

 • pon: 7.00 – 17.00
 • czw – pt.: 7.00-15.00

W dniu 26.10.2020 r. numery telefonów Sekcji Pomocy Środowiskowej Nr 2 przy ul. Bytomskiej 8, uległy zmianie. Aktualne numery telefonów dla mieszkańców chcących skontaktować się z pracownikiem socjalnym tej sekcji: 32 770 91 94, 32 770 91 99, 32 770 99 30 oraz 32 245 51 04 wewn. 39.

Ośrodek Pomocy Społecznej:

 • tworzy warunki organizacyjne do funkcjonowania pomocy społecznej,
 • analizuje i ocenia zjawiska rodzące zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,
 • pobudza społeczną aktywność w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,
 • prowadzi pracę socjalną,
 • przyznaje i wypłaca świadczenia pieniężne przewidziane w ustawach zawierających przepisy o pomocy społecznej,
 • zapewnia szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej.

Zadania fakultatywne:

 • prowadzenie Domu Dziennego Pobytu „Senior +” przy ul. Imieli 12 i filii Domu przy ul. Katowickiej 35,
 • wykonywanie innych zadań Miasta z zakresu pomocy społecznej, określonych w porozumieniach zawartych z organami administracji rządowej, związkami wyznaniowymi i innymi podmiotami wykonującymi zadania pomocy społecznej,
 • Realizacja Projektów Unijnych: „Działanie i Wsparcie w Życiu i na Starcie” oraz „Coby Starzikom Żyło się lepij” – kompleksowe usługi senioralne dla mieszkańców Świętochłowic.

W skład Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach wchodzą następujące Działy:

 • Dział Pomocy Środowiskowej,
 • Dział Pomocy Dziecku i Rodzinie, w tym Ośrodek Wsparcia Rodziny “Tęcza”,
 • Dział Świadczeń Rodzinnych,
 • Dział Świadczeń,
 • Dział Dodatków Mieszkaniowych,
 • Dział Organizacyjno-Prawny,
 • Sekcja Organizowania Społeczności Lokalnej,
 • Samodzielna Sekcja do Spraw Niepełnosprawności,
 • Zespół ds. Pozyskiwania Funduszy Unijnych i Realizacji Projektów,
 • Dzienny Dom “Seniora+”,
 • Świetlica Środowiskowa “Promyk”.

Rejony opiekuńcze

Znalazłeś się w trudnej sytuacji życiowej? Zgłoś się do Ośrodka Pomocy Społecznej lub do rejonu opiekuńczego w pobliżu Twego miejsca zamieszkania:

Rejon Nr 1

Świętochłowice, ul. Katowicka 35
Godziny przyjmowania stron:
wtorek, środa, piątek 7.00-10.00
czwartek 12.00 – 15.00
poniedziałek nieczynne (praca w zespole)

Rejon Nr 2

Świętochłowice, ul. Bytomska 8
Godziny przyjmowania stron:
poniedziałek 12.00-15.00
wtorek, czwarte, piątek 7.00-10.00
środa nieczynne (praca w zespole)

Rejon Nr 3

Świętochłowice, ul. Wallisa 4
Godziny przyjmowania stron:
poniedziałek 12.00-15.00
wtorek, środa, piątek 7.00 – 10.00
Czwartek nieczynne (praca w zespole)

Rejon Nr 4

Świętochłowice, ul. Karpacka 3
Godziny przyjmowania stron:
poniedziałek 12.00-15.00
środa, czwartek, piątek 7.00 – 10.00
Wtorek nieczynne (praca w zespole)