Miejsca pamięci

Wykaz miejsc pamięci w Świętochłowicach:

Pomniki i tablice pamiątkowe:

 • Obelisk – Głaz z tablicą upamiętniający poległych w walkach o społeczne i narodowe wyzwolenie – plac Zawadzkiego, Chropaczów
 • Pomnik Powstańca Śląskiego – Ku czci poległych powstańców – plac Słowiański, Lipiny
 • Tablica upamiętniająca miejsce, w którym w czasie I Powstania Śląskiego zostali zamordowani powstańcy – Park Heiloo, Piaśnik
 • Pomnik ku czci poległych w latach 1919-21 oraz ofiarom faszyzmu i stalinizmu – skwer im. Rodu Henckel von Donnersmarck, Centrum)
 • Pomnik ku czci nauczycieli z terenu Świętochłowic, poległych i zamordowanych w latach 1939-45 – skwer obok Urzędu Miejskiego
 • Symboliczna mogiła ofiarom obozu w Świętochłowicach-Zgodzie – ul. Cmentarna (Stary Cmentarz)
 • Pomnik ofiar Obozu na Zgodzie – ul. Wojska Polskiego

Groby wojenne:

 • Grób zbiorowy wojenny ofiar III Powstania Śląskiego – ul. Cmentarna (cmentarz parafialny – pole A, rząd 1, grób 1)
 • Grób wojenny Franciszka Bochynka, Powstańca Śląskiego – ul. Cmentarna (cmentarz parafialny – pole K, rząd 15, grób 13)
 • Grób wojenny Brunona Bochynka, Powstańca Śląskiego – ul. Cmentarna (cmentarz parafialny – pole K, rząd 15, grób 13)
 • Mogiła wojenna Wojciecha Syski, Powstańca Śląskiego – ul. Łagiewnicka (cmentarz parafialny w Lipinach – Ściana Pamięci – rząd I, grób 42)
 • Mogiła wojenna Tomasza Lempa, Powstańca Śląskiego – ul. Łagiewnicka (cmentarz parafialny w Lipinach – Ściana Pamięci – rząd I, grób 43)
 • Mogiła wojenna Franciszka Skibskiego, Powstańca Śląskiego – ul. Łagiewnicka (cmentarz parafialny w Lipinach – Ściana Pamięci – rząd I, grób 44)
 • Mogiła wojenna Wiktora Szopy, Powstańca Śląskiego – ul. Łagiewnicka (cmentarz parafialny w Lipinach – Ściana Pamięci – rząd I, grób 45)
 • Mogiła wojenna Ludwika Drobika, Powstańca Śląskiego – ul. Łagiewnicka (cmentarz parafialny w Lipinach – Ściana Pamięci – rząd I, grób 46)
 • Mogiła wojenna Roberta Hałacza, Powstańca Śląskiego – ul. Łagiewnicka (cmentarz parafialny w Lipinach – Ściana Pamięci – rząd I, grób 49)
 • Mogiła wojenna Feliksa Sekuły, Powstańca Śląskiego – ul. Łagiewnicka (cmentarz parafialny w Lipinach – Ściana Pamięci – rząd I, grób 50)
 • Mogiła wojenna Ryszarda Gryszczyka, Powstańca Śląskiego – ul. Łagiewnicka (cmentarz parafialny w Lipinach – Ściana Pamięci – rząd I, grób 51)
 • Mogiła wojenna nieznanego Powstańca Śląskiego – ul. Łagiewnicka (cmentarz parafialny w Lipinach – Ściana Pamięci – rząd I, grób 52)
 • Mogiła wojenna Józefa Poloczka, Powstańca Śląskiego – ul. Łagiewnicka (cmentarz parafialny w Lipinach – Ściana Pamięci – rząd I, grób 53)
 • Mogiła wojenna Rafała Copika, Powstańca Śląskiego – ul. Armii Krajowej (cmentarz parafialny w Chropaczowie – kw. IIIB, rząd 5, grób 14)
 • Mogiła wojenna Dominika Kamionki, żołnierza gen. Hallera – ul. Armii Krajowej (cmentarz parafialny w Chropaczowie – kw. IIIB, rząd 5, grób 13)
 • Zbiorowa mogiła wojenna ofiar obozu pracy w Świętochłowicach – Zgodzie – ul. Szpitalna (cmentarz ewangelicko-augsburski)

Groby powstańców, którzy nie polegli w walce:

 • grób Józefa Trojoka (pochówek rodzinny) – ul. Armii Krajowej (cmentarz w Chropaczowie)
 • grób Augustyna Świdra – ul. Łagiewnicka (cmentarz w Lipinach)
 • grób Tytusa Jaszkowskiego – ul. Łagiewnicka (cmentarz w Lipinach)
 • grób Augustyna Czarnynogi (pochówek rodzinny) – ul. Łagiewnicka (cmentarz w Lipinach)
 • grób Kacpra Grzomby (pochówek rodzinny) – ul. Łagiewnicka (cmentarz w Lipinach)
 • grób Wincentego Jonczyka – ul. Łagiewnicka (cmentarz w Lipinach)
 • grób Leona Sułkowskiego – ul. Łagiewnicka (cmentarz w Lipinach)
 • grób Teodora Mańczyka – ul. Szpitalna (Nowy Cmentarz)
 • grób Ludwika Mańki (pochówek rodzinny) – ul. Cmentarna (Stary Cmentarz)
 • grób Wilhelma Mesjasza – ul. Cmentarna (Stary Cmentarz)