Podniesienie jakości powietrza na terenie Miasta Świętochłowice poprzez kompleksową termomodernizację trzech placówek oświatowych

Tytuł projektu:
„Podniesienie jakości powietrza na terenie Miasta Świętochłowice poprzez kompleksową termomodernizację trzech placówek oświatowych”
Źródło finansowania projektu:
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Priorytet V. Środowisko
Działanie 5.3. Czyste powietrze i odnawialne źródła energii:
Dofinansowanie:
Świętochłowice otrzymają dofinansowanie w wysokości do 70,44% kosztów kwalifikowanych, tj. około 1.769.718,14 zł. Pozostałe 29,56% pochodzi ze środków własnych gminy. Koszt realizacji projektu oszacowano na blisko 5.057.308,76 zł.
Opis projektu:
Podstawowym celem projektu jest kompleksowa modernizacja gospodarki cieplnej trzech budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Świętochłowice. Modernizacji podlegają obiekty pełniących funkcje oświatowe. Zakres projektu obejmuje m.in.:
  • w Przedszkolu Miejskim nr 4 – termoizolację budynku, budowę kotłowni gazowej, modernizację instalacji c.o.;
  • w Przedszkolu Miejskim nr 12 – termoizolację budynku, modernizację kotłowni, modernizację instalacji c.o. i instalacji c.w.u.;
  • w Gimnazjum nr 5 – termoizolację budynku, budowę kotłowni gazowej, modernizację instalacji c.o.
Okres realizacji projektu:
Rzeczowe rozpoczęcie realizacji projektu: 1 kwartał 2007 r.
Zakończenie rzeczowe realizacji projektu: 2 kwartał 2015 r.