Rejestracja pojazdu

Rejestracja pojazduRealizacja spraw związanych z rejestracjami pojazdów odbywa się w Wydziale Komunikacji (ul. Katowicka 54 – niski parter, pok. 19).

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu – 32 3491 912 lub 915.

Wybierz sprawę:

  1. Sprawy związane z rejestracją pojazdów:
  • Pierwsza rejestracja fabrycznie nowego pojazdu zakupionego na terytorium RP
  • Rejestracja pojazdu zarejestrowanego dotychczas w innym mieście/ starostwie
  • Rejestracja pojazdu zarejestrowanego w Świętochłowicach
  • Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy
  • Rejestracja pojazdu zabytkowego
  • Rejestracja pojazdu marki SAM
  • Rejestracja czasowa pojazdu na wniosek właściciela
  • Rejestracja czasowa pojazdu na wniosek jednostki upoważnionej do przeprowadzania badań homologacyjnych lub jednostki badawczej producenta pojazdu, jego wyposażenia lub części – w celu umożliwienia odpowiednich badań
  • Rejestracja pojazdu powierzonego przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną
  1. Sprawy związane ze zbyciem, wyrejestrowaniem lub czasowym wycofaniem pojazdu:
  1. Sprawy związane ze wymianą lub zmiana w posiadanym dowodzie rejestracyjnym:
  • Wymiana dowodu rejestracyjnego na wniosek właściciela pojazdu w związku z brakiem miejsca na kolejne wpisy terminów następnego badania technicznego – pobierz wniosek (.doc)
  • Wymiana dowodu rejestracyjnego ze względu na zmianę adresu właściciela (nie powodującą zmiany organu rejestrującego) i/lub nazwiska właściciela (bez zmiany prawa własności) – pobierz wniosek (.doc)
  • Wymiana dowodu rejestracyjnego ze względu na zmiany stanu faktycznego wymagającego zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym – pobierz wniosek (.doc)
  • Dopisanie lub skreślenie współwłaściciela – pobierz wniosek (.doc)
  • Wymiana zniszczonych lub zagubionych tablic rejestracyjnych – pobierz wniosek (.doc)
  • Wymiana tablic rejestracyjnych wydanych przed 1 maja 2000 r na wniosek właściciela (Wymiana czarnych tablic rejestracyjnych)
  • Wydanie tablic indywidualnych – pobierz wniosek (.doc)
  • Wydanie uwierzytelnionej kserokopii dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego lub karty pojazdu
  • Dokonanie adnotacji o VAT w dowodzie rejestracyjnym
  • Dokonanie adnotacji o zastawie rejestrowym / Wykreślenie z dowodu rejestracyjnego adnotacji o zastawie rejestrowym
  • Dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem / Wykreślenie z dowodu rejestracyjnego adnotacji o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem
  • Dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym o przystosowaniu pojazdu do ciągnięcia przyczepy (HAK), nauki jazdy (L), usług taksówkowych (TAXI)
  • Zawiadomienie o innych zmianach technicznych pojazdu – pobierz wniosek (.doc)
  • Zawiadomienie o zmianie numeru podwozia lub ramy w zarejestrowanym pojeździe – pobierz wniosek (.doc)
  • Zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego – pobierz wniosek (.doc)
  • Wniosek o dodatkową tablicę rejestracyjną (np. na bagażnik rowerowy) – pobierz wniosek (.doc)
  1. Sprawy związane z wydaniem wtórników dokumentów lub oznaczeń:
  1. Inne sprawy:
  • Wydanie zaświadczenia o posiadaniu lub nieposiadaniu pojazdu
  • Wydanie zgody (decyzji) do wykonania tabliczki znamionowej zastępczej
  • Klauzula informacyjna RODO – pobierz dokument .doc