Rejestracja pojazdu

Rejestracja pojazdu po telefonicznym umówieniu wizyty

Uprzejmie informujemy, że sprawy związane z rejestracją pojazdów już zarejestrowanych na terenie kraju są realizowane w Urzędzie Miasta Świętochłowice po wcześniejszym, telefonicznym ustaleniu terminu wizyty.

Realizacja wniosków związanych z rejestracją pojazdów nowych oraz sprowadzonych z zagranicy odbywa się zgodnie z kolejnością wpływu.

Zapisy nie są wymagane w sprawach dotyczących praw jazdy, usług komunikacyjnych oraz pozostałych czynności związanych z rejestracją pojazdów (odbiór dowodu rejestracyjnego, zgłoszenia zbycia/nabycia pojazdu, wyrejestrowanie pojazdu, wymiana dokumentu).

Rejestracja pojazdu

Realizacja spraw związanych z rejestracjami pojazdów odbywa się w Wydziale Komunikacji (ul. Katowicka 54 – niski parter, pok. 19).

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu – 32 3491 912.

Wybierz sprawę:

 1. Sprawy związane z rejestracją pojazdów:
 • Pierwsza rejestracja fabrycznie nowego pojazdu zakupionego na terytorium RP
 • Rejestracja pojazdu zarejestrowanego dotychczas w innym mieście/ starostwie
 • Rejestracja pojazdu zarejestrowanego w Świętochłowicach
 • Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy
 • Rejestracja pojazdu zabytkowego
 • Rejestracja pojazdu marki SAM
 • Rejestracja czasowa pojazdu na wniosek właściciela
 • Rejestracja czasowa pojazdu na wniosek jednostki upoważnionej do przeprowadzania badań homologacyjnych lub jednostki badawczej producenta pojazdu, jego wyposażenia lub części – w celu umożliwienia odpowiednich badań
 • Rejestracja pojazdu powierzonego przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną

pobierz wniosek (.doc)

pobierz wniosek (.pdf)

 1. Sprawy związane z nabyciem/zbyciem, wyrejestrowaniem lub czasowym wycofaniem pojazdu:
 1. Sprawy związane ze wymianą lub zmiana w posiadanym dowodzie rejestracyjnym:
 • Wymiana dowodu rejestracyjnego na wniosek właściciela pojazdu w związku z brakiem miejsca na kolejne wpisy terminów następnego badania technicznego – pobierz wniosek (.doc)
 • Wymiana dowodu rejestracyjnego ze względu na zmianę adresu właściciela (nie powodującą zmiany organu rejestrującego) i/lub nazwiska właściciela (bez zmiany prawa własności) – pobierz wniosek (.doc)
 • Wymiana dowodu rejestracyjnego ze względu na zmiany stanu faktycznego wymagającego zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym – pobierz wniosek (.doc)
 • Dopisanie lub skreślenie współwłaściciela – pobierz wniosek (.doc)
 • Wymiana zniszczonych lub zagubionych tablic rejestracyjnych – pobierz wniosek (.doc)
 • Wymiana tablic rejestracyjnych wydanych przed 1 maja 2000 r na wniosek właściciela (Wymiana czarnych tablic rejestracyjnych)
 • Wydanie tablic indywidualnych – pobierz wniosek (.doc)
 • Wydanie uwierzytelnionej kserokopii dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego lub karty pojazdu
 • Dokonanie adnotacji o VAT w dowodzie rejestracyjnym
 • Dokonanie adnotacji o zastawie rejestrowym / Wykreślenie z dowodu rejestracyjnego adnotacji o zastawie rejestrowym
 • Dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem / Wykreślenie z dowodu rejestracyjnego adnotacji o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem
 • Dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym o przystosowaniu pojazdu do ciągnięcia przyczepy (HAK), nauki jazdy (L), usług taksówkowych (TAXI)
 • Zawiadomienie o innych zmianach technicznych pojazdu – pobierz wniosek (.doc)
 • Zawiadomienie o zmianie numeru podwozia lub ramy w zarejestrowanym pojeździe – pobierz wniosek (.doc)
 • Zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego – pobierz wniosek (.doc)
 • Wniosek o dodatkową tablicę rejestracyjną (np. na bagażnik rowerowy) – pobierz wniosek (.doc)
 1. Sprawy związane z wydaniem wtórników dokumentów lub oznaczeń:
 • Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego na wniosek właściciela pojazdu – pobierz wniosek (.doc)
 • Wydanie wtórnika znaku legalizacyjnego
 • Wydanie wtórnika tablicy rejestracyjnej – pobierz wniosek (.doc)
 • Wydanie wtórnika pozwolenia czasowego
 1. Inne sprawy:
 • Wydanie zaświadczenia o posiadaniu lub nieposiadaniu pojazdu
 • Wydanie zgody (decyzji) do wykonania tabliczki znamionowej zastępczej
 • Klauzula informacyjna RODO – pobierz dokument .doc