Projekty unijne zrealizowane w Świętochłowicach

Zrealizowane projekty unijne:

 • Centrum Integracji Społecznej
 • Muzeum Powstań Śląskich
 • Termomodernizacja budynków szkół podstawowych
 • Linia do segregacji odpadów komunalnych
 • Trasy rowerowe na terenie miasta Świętochłowice
 • Obsługa komunikacyjna terenów przemysłowych w Świętochłowicach, usytuowanych po południowej stronie – ul. Zielona w dzielnicy Zgoda w Świętochłowicach – etap I
 • Promocja terenów inwestycyjnych miasta
 • Internetowa Platforma Usług Publicznych e-Urząd w Świętochłowicach
 • Mapy akustyczne dla miasta Świętochłowice
 • Rewitalizacja kąpieliska miejskiego
 • Obsługa komunikacyjna terenów przemysłowych po południowej stronie DTŚ
 • Problemy obszarów funkcjonalnych
 • Rewaloryzacja infrastruktury około turystycznej OSiR Skałka
 • Rewitalizacja zabytkowych wież wyciągowych dawnej kopalni “Polska”
 • Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Świętochłowice poprzez budowę skateparku na terenie OSiR Skałka.
 • Podniesienie jakości powietrza na terenie Miasta Świętochłowice poprzez kompleksową termomodernizację trzech placówek oświatowych
 • Przebudowa ul. Chorzowskiej w Świętochłowicach na odcinku od skrzyżowania z ul. Bieszczadzką do granicy z Miastem Chorzów
 • Przebudowa ul. Kubiny w Świętochłowicach
 • Przebudowa ul. Brzozowej w Świętochłowicach
 • Przebudowa i remont Alei Parkowej w Świętochłowicach
 • Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Świętochłowicach
 • Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Świętochłowic do 2030 roku
 • Animacja działań społecznych w środowisku lokalnym
 • IT-y to potrafisz – rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Świętochłowic
 • Jasno, oszczędnie, bezpiecznie – modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Świętochłowic
 • Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Świętochłowicach
 • Nowoczesne zarządzanie usługami dziedzinowymi w samorządach województwa śląskiego