Budowa zespołu boisk szkolnych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Świętochłowicach przy ul. Sudeckiej 5

Beneficjent: Gmina Świętochłowice

Realizator: Urząd Miejski w Świętochłowicach

Zakres inwestycji obejmuje m.in. budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przepuszczalnej, boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy sztucznej, boiska do siatkówki plażowej o nawierzchni piaskowej, bieżni lekkoatletycznej na 60 metrów oraz skoczni do skoku w dal i trójskoku o rozbiegu z nawierzchni poliuretanowej nieprzepuszczalnej.

Okres realizacji zadania: lata 2021 – 2022

Całkowity koszt zadania/przewidywana wartość inwestycji: 1 928 700,01 zł

Wysokość dofinansowania: 1 928 700,01 zł