Teren w rejonie al. Parkowej

  Typ:  nieruchomość niezabudowana

  Oznaczenie nieruchomości: 4036/1

  Powierzchnia: 0,1031 ha

  Przeznaczenie: Teren zabudowy usługowej

  Lokalizacja: Tereny przy Alei Parkowej, w Ośrodku Sportu i Rekreacja “Skałka” oraz basenie

Dojazd: do DTŚ – 0,7 km, do A4 – 7,0 km

  Opis nieruchomości: 

2. Teren, na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość objęty jest Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w północno-zachodniej części miasta Świętochłowice ograniczonego granicą administracyjną miasta, ulicą Chorzowską oraz projektowaną drogą północ-południe, podjętym Uchwałą Rady Miasta Świętochłowice Nr V/38/15 z dnia 28.01.2015 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 6 lutego 2015 r. poz. 600). Według zapisów wspomnianej Uchwały nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym jednostką S.5US, dla którego ustala się przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy usługowej – usługi sportu i rekreacji. Przeznaczenia dopuszczalne: tereny rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, tereny zabudowy usługowej realizowane jako uzupełnienie przeznaczenia podstawowego, z zakazem samodzielnego funkcjonowania, a także usługi handlu i gastronomii.

  Przetarg: 30 czerwca 2021 r. o godz. 11:00dowiedz się więcej w Wydziale Mienia Komunalnego

Położenie terenu na mapie Świętochłowic
Aleja Parkowa - Skałka - oferta inwestycyjna