Małżeństwa, urodzenia, zgony i inne sprawy cywilne

Realizacja spraw związanych z małżeństwami, urodzeniami, zgonami i innymi sprawami cywilnymi odbywa się w Urzędzie Stanu Cywilnego (ul. Katowicka 53).

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu – 32 3491 951, 952, 953, 954 i 955.

Opłatę skarbową należy dokonywać na konto o numerze:

PRZELEW KRAJOWY:

08 1020 2313 0000 3802 0574 5635 

PRZELEW ZAGRANICZNY:

PL 08 1020 2313 0000 3802 0574 5635

SWIFT/IBAN    BPKOPLPW

Wybierz sprawę:

 1. Sprawy związane z urodzeniem dziecka:
 • Zgłoszenie (rejestracja) urodzenia dziecka
 • Dokonanie zmiany imienia (imion) dziecka
 • Nadanie dziecku nazwiska męża matki lub żony ojca
 • Oświadczenie o uznaniu ojcostwa
 1. Sprawy związane z małżeństwem:
 • Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego (ślub cywilny)
 • Zawarcie związku małżeńskiego wyznaniowego ze skutkami cywilnymi (ślub konkordatowy)
 • Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo (za granicą)
 • Wydanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego
 • Wpisanie wyroku rozwodowego orzeczonego za granicą w krajach UE po 01 maja 2004 r.
 1. Inne sprawy: