Rewaloryzacja infrastruktury około turystycznej OSiR Skałka

Tytuł projektu:
Rewaloryzacja infrastruktury około turystycznej OSiR Skałka w Świętochłowicach, w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej regionu.

Źródło finansowania projektu:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013
Priorytet III. Turystyka
Działanie 3.2 Infrastruktura około turystyczna
Poddziałanie 3.2.2 Infrastruktura około turystyczna – podmioty publiczne

Wartość projektu:
1.322.015,00 zł

Dofinansowanie:
1.115.073,76 zł co stanowi 85,00 % kwoty całkowitych kosztów kwalifikowanych

Opis projektu:
Projekt zakładał wykonanie m. in. następujących prac:

  • remont 2 pomostów pływających
  • remont budynku przystani
  • wykonanie pergoli drewnianych na budynku przystani oraz pergoli na gruncie
  • modernizacja chodników oraz wykonanie placu do gry w bule
  • budowa siłowni na wolnym powietrzu
  • montaż stolików do gry w szachy
  • montaż stojaków rowerowych i koszy na śmieci
  • uporządkowanie i uzupełnienie zieleni

Okres realizacji projektu:
Rzeczowe rozpoczęcie realizacji projektu: 1 kwartał 2014 r.
Zakończenie rzeczowe realizacji projektu: 3 kwartał 2014 r.