Kościół w Zgodzie pw. św. Józefa

Proboszcz:
ks. Bogusław Jonczyk

Msze Św.:

– w tygodniu: 8:00, 18:00; (czwartki 8:00, 16:00)
– w niedziele i święta: 7:30, 9:30, 11:00, 12:30, 16:30

Historia:

Kościół został konsekrowany 12 listopada 1931 roku. Do nowej parafii doszło 3200 dawnych hajduczan, którzy odtąd tworzyli wspólnotę zgodzką liczącą około 10 000 osób. Autorem projektu o awangardowym w tych czasach kształcie był ówczesny budowniczy diecezjalny architekt Jan Affa, który także zaprojektował plebanię. Kościół na Zgodzie otrzymał za patrona św. Józefa.

23 kwietnia 1933 roku poświęcono figury św. Barbary i św. Katarzyny, które wykonał Bizgwa – artysta z Katowic. Rok później zakupiono rzeźbę św. Anny, a w 1936 roku ustawiono ołtarz boczny św. Floriana, który ufundowali pracownicy Huty Zgoda. W roku 1932 zakupiono dzwony, a wykonała je firma Schwabe z Białej. Było ich pięć, a patronami byli: św. Józef, św. Tadeusz, św. Augustyn, św. Marta i św. Monika. Niestety dzwony te w 1942 roku zabrano i po przetopieniu wykorzystano w przemyśle zbrojeniowym. W 1939 roku podjęto decyzję, iż prace malarskie w świątyni wykona profesor Pawlikowski z Krakowa, mieszkający w Małej Dąbrówce. Wojna przerwała jednak malowanie, Pawlikowski zaginał, więc dzieło po kilku tygodniach zrealizowali współpracownicy profesora.

Pierwszy proboszcz kościoła, ks. Emil Śliwka pełnił tu posługę przez 25 lat. Zmarł 20 stycznia 1957 roku, a pochowano go na zgodzkim cmentarzu. Kolejnym proboszczem mianowany został ks. Karol Brzoza, który pełnił ją od 1 lutego 1957 roku do 1976 roku. W tym okresie, na skutek kościelnej odnowy dokonanej przez Sobór Watykański II, usunął z kościoła drewniany ołtarz i ambonę, w środku prezbiterium umieścił kamienny ołtarz, a ścianę po poprzednim ołtarzu ozdobił mozaiką ukazującą św. Józefa robotnika z Panem Jezusem, zaś w miejscu drewnianej ambony umieścił w prezbiterium ambonę kamienną.

Z kościołem św. Józefa związana jest charyzmatyczna postać ks. Antoniego Swadźby. Został tu proboszczem 14 sierpnia 1976 roku i wiele sił włożył w odnowienie i remont świątyni, która zostały w środku wymalowana (za jego kadencji aż trzykrotnie), a od zewnątrz otynkowana. Założył także radiofonizację. 11 lipca 1984 roku ks. Proboszcz Swadźba rozpoczął budowę domu katechetycznego, którą ukończył po 3 latach. Poprzednio katecheza odbywała się w dwóch salkach: jedna pod probostwem, druga pod kościołem. Budynek poświęcił we wrześniu 1987 roku ks. Biskup Damian Zimoń. Ks. Swadźba zmarł niespodziewanie 19 kwietnia 1991 roku. Spoczął na zgodzkim cmentarzu.

Następcą ks. Proboszcza Swadźby został ks. Czesław Centner. Nowemu proboszczowi parafia także zawdzięcza wiele zmian, m.in. remont prezbiterium (nowy ołtarz, ambona, tabernakulum, chrzcielnica), wymianę całej podłogi kościoła (zamontowano ogrzewanie podłogowe) malowanie wewnątrz kościoła (odkryto i odnowiono m.in. zamalowane wcześniej malowidła), kompleksowy remont organów (trwał 2 lata), nowe witraże, termomodernizację probostwa i remont domu katechetycznego. Warto wspomnieć o tym, iż w kościele znajdowały się malowidła Pawlikowskiego i jego uczniów, które z czasem pokryły warstwy farby. Dopiero malowanie kościoła w 2005 roku pozwoliło odkryć zamalowane lata wstecz polichromie, które zostały poddane pracom konserwatorskim i dzięki temu możemy niektóre z nich dziś podziwiać. Ks. Czesław Centner jest proboszczem parafii św. Józefa do dnia dzisiejszego.