Referat Działalności Gospodarczej

W naszym mieście prowadzimy działania w celu wspierania osób działających na rynku pracy, prowadzących własne firmy, czy np. mających pomysł na nowy biznes. Naszą misją jest zapewnienie profesjonalnej i kompleksowej obsługi przedsiębiorcom, promowanie rozwoju przedsiębiorczości wśród mieszkańców Świętochłowic oraz znoszenie barier na drodze do rozwijania własnej firmy.

Za nadrzędny cel postawiliśmy sobie budowanie wzajemnego zaangażowania wśród wielu instytucji wspierających przedsiębiorców, co doprowadziło do uzyskania optymalnego efektu jakim jest kompleksowa i bezpłatna usługa dla MŚP – od udzielania informacji o instrumentach wsparcia finansowego, poprzez doradztwo i szkolenia, po organizację wydarzeń i projektów skierowanych zarówno do osób prowadzących własny biznes, jak i przymierzających się do jego założenia.

Jeśli chcesz pozyskać wiedzę na temat źródeł dofinansowania do działalności gospodarczej, nawiązać współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami, wziąć udział w programach promujących rozwój przedsiębiorczości, znaleźć teren inwestycyjny lub lokal dostosowany do potrzeb Twojej firmy, to zobacz jak możemy Ci pomóc.

Do zadań Referatu Działalności Gospodarczej należy w szczególności:

 • Kompleksowe doradztwo dla małych i średnich przedsiębiorców.
 • Udzielanie informacji o instrumentach wsparcia finansowego dla przedsiębiorców
  i osób zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej.
 • Współpraca z organami administracji państwowej i organami samorządu gospodarczego w celu określenia warunków rozwoju gospodarczego miasta.
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami z otoczenia biznesu w celu rozwoju przedsiębiorczości w mieście.
 • Tworzenie programów z zakresu pomocy przedsiębiorcom i wspieranie rozwoju przedsiębiorczości.
 • Organizacja wydarzeń promujących rozwój przedsiębiorczości w mieście.
 • Koordynacja działań związanych z organizacją szkoleń dla mieszkańców w ramach rozwoju przedsiębiorczości.
 • Współpraca z miejskimi placówkami oświatowymi w ramach prowadzenia akcji promocyjno – informacyjnej dla uczniów z zakresu przedsiębiorczości.

Powyższe działania służą:

 • Podnoszeniu konkurencyjności lokalnej gospodarki poprzez rozwój sektora MŚP;
 • Wspieraniu aktywności gospodarczej lokalnego biznesu;
 • Propagowaniu idei zakładania własnej działalności gospodarczej;
 • Wspieraniu rozwoju firm innowacyjnych;
 • Promocji walorów Świętochłowic adresowanej do inwestorów zewnętrznych.

Oferta RDG wychodzi naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców zarówno pod względem merytorycznym jak i funkcjonalnym, a co najważniejsze – jest bezpłatna i skierowana do wszystkich mieszkańców Świętochłowic.

Zapraszamy do regularnego odwiedzania biznesowej strony internetowej Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, gdzie w zakładce „Wiadomości dla przedsiębiorców” zamieszczane będą aktualne informacje na temat inicjatyw ukierunkowanych na wsparcie dla przedsiębiorstw, ogłoszenia dotyczące aktualnych naborów wniosków w konkursach o przyznanie dotacji ze środków Unii Europejskiej, a także szereg praktycznych porad dotyczących zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Kontakt

Referat Działalności Gospodarczej
Siedziba: ul. Katowicka 53,
Telefon: (32) 34 91 871
e-mail: biznes@swietochlowice.pl

Czynne:
poniedziałek w godz. 7.00-17.00
wtorek-czwartek w godz. 7.00-15.00
piątek w godz. 7.00-14.00