Pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych

Natalia Tkaczek – pełnomocnik Prezydenta Miasta Świętochłowice ds. Osób Niepełnosprawnych.

Do głównych zadań pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych należy między innymi:
1. Reprezentowanie Prezydenta Miasta w kontaktach z instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.
2. Współpraca z organami administracji samorządowej, stowarzyszeniami i organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej  i społecznej.
3. Inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności.
4. Udzielenie informacji interesantom w sprawach z zakresu szeroko pojętej rehabilitacji społecznej, zawodowej i leczniczej.
5. Inicjowanie i opracowanie programów służących poprawie warunków życia i integracji  społecznej.

Pełnomocnik Prezydenta Miasta udziela porad oraz informacji od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00 (w piątki do 14:00) pod numerami telefonów: 32 3491-846 oraz przyjmuje osoby zainteresowane w tych samych godzinach po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym.