Promocja terenów inwestycyjnych miasta

Tytuł projektu:
Świętochłowice. Bliżej niż myślisz – Promocja terenów inwestycyjnych miasta.

Źródło finansowania projektu:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Poddziałanie 1.1.2 Promocja inwestycyjna,
Priorytet I Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013

Wartość projektu:
593.000 zł

Dofinansowanie:
504.000 zł, co stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych projektu

Opis projektu:
Przedmiotem projektu jest zaplanowanie i przeprowadzenie kampanii promującej tereny inwestycyjne Miasta Świętochłowice. Kampania ma łączyć działania informacyjne o mieście, jego lokalizacji, potencjale, idei „bliskości” – w sensie dosłownym, przestrzennym i przenośnym – zawartej w haśle promocyjnym miasta.

Celem kampanii jest zachęcenie do zainwestowania na terenie Świętochłowic, a grupą  docelową działań są głównie inwestorzy krajowi i zagraniczni, przedstawiciele attachatów handlowych, firm consultingowych branży inwestycyjnej, a także deweloperzy, doradcy biznesowi, eksperci rynku nieruchomości.

Projekt obejmuje:

  • przygotowanie i wydanie folderów promocyjnych
  • wykonanie prezentacji multimedialnych w formie spotów reklamowych w kilku wersjach językowych
  • reklamę na lotniskach w Katowicach (Pyrzowice) oraz w Krakowie (Balice) na modułach reklamowych w terminalach dla pasażerów oraz na wózkach bagażowych
  • wykonanie tablic promocyjno-informacyjnych na terenach inwestycyjnych przeznaczonych na sprzedaż
  • umieszczenie reklam promujących ofertę inwestycyjną na internetowych portalach biznesowych
  • nawiązanie współpracy z instytucjami, których misją jest wspieranie rozwoju kontaktów polsko-chińskich i polsko-indyjskich na szczeblu firm, organizacji  i instytucji gospodarczych
  • organizację 2 wizyt biznesowych tzw. „study tours” w Świętochłowicach, polegających na zaproszeniu potencjalnych inwestorów, przedstawicieli izb gospodarczych, dziennikarzy, szefów działów odpowiedzialnych za ekspansję koncernów i firm do odwiedzenia naszego miasta i zapoznania się z jego potencjałem

Okres realizacji projektu:
Rozpoczęcie realizacji projektu: 3 kwartał 2012 r.
Zakończenie realizacji projektu: 4 kwartał 2013 r.