Kościół w Chropaczowie pw. Matki Bożej Różańcowej

ul. Armii Krajowej 11
41-608 Świętochłowice
tel. 32 245 48 12

Proboszcz:
ks. Damian COPEK

Msze Św.:

– w tygodniu: 8:00, 18:00; (czwartki 8:00, 17:00)
– w niedziele i święta: 8:00, 9:30, 11:00, 12:15, 15:00, 17:00

Odpust Parafialny:
1 niedziela października

Historia: Najstarsza wzmianka o Chropaczowie pochodzi z 1295. Do 1859 należał do parafii Najświętszej Maryi Panny w Bytomiu, potem do parafii św. Barbary w Chorzowie, a od 1888 do Lipin. W drugiej połowie XIX w., w związku z rozwojem górnictwa i hutnictwa Chropaczów ze wsi stał się osadą robotniczą. Kościół wybudowano w latach 1910-1912. Poświęcono go 1 V 1913 nadając mu tytuł Matki Bożej Różańcowej. Projektantem kościoła był Maksymilian Giemza z Katowic. Wystrój wnętrza wykonał Matheas Beule z Bytomia. W 1915 Chropaczów otrzymał osobnego duszpasterza, a 1 VII 1921 została erygowana parafia. Już w latach 30-tych kościół uległ uszkodzeniu w wyniku eksploatacji górniczej. Szkody górnicze wzmogły się gwałtownie w latach 50 i 60-tych, co doprowadziło do zamknięcia kościoła w 1964. Wybudowano kościół zastępczy p.w. Chrystusa Dobrego Pasterza. Projekt sporządził inż. Król. Konstruktorem był inż. Franciszek Klimek. Kościół ten spłonął 15 VI 1975. Na fundamentach spalonego kościoła parafianie wznieśli gruntownie przekonstruowany nowy kościół, poświęcony już 29 XI 1975 przez biskupa katowickiego Herberta Bednorza. Plan przebudowy wykonali inż. Gralewski i inż. Franciszek Klimek. Uszkodzony kościół parafialny miał ulec rozbiórce. Ostatecznie po długich staraniach zadecydowano o jego uratowaniu. W 1978 otrzymano pozwolenie na remont po szkodach górniczych i opracowano plany rekonstrukcji. Od 1981 trwały prace zabezpieczające i remontowe. 14 XII 1986 biskup katowicki Damian Zimoń konsekrował nowy ołtarz w przebudowanym prezbiterium i poświęcił na nowo świątynię na tyle zabezpieczoną iż może odtąd służyć wiernym. Projekt przebudowy prezbiterium w czasie remontu opracowali inż. Adam Lisik i ks. Marian Zielniok. Polichromię i Drogę Krzyżową zaprojektował i wykonał artysta plastyk Andrzej Kowalski. Przy wykonywaniu polichromii współpracował z nim artysta plastyk Jan Dybała. W 1999 oddano do użytku nowe organy wykonane przez firmę “Cepka”, oraz poświęcone zostały nowe dzwony odlane w firmie “Felczyński” z Taciszowa.

Odwiedź stronę internetową parafii