Wydział Komunikacji

Dane kontaktowe

Naczelnik: Adam Wieczorek
Pokoje: 16, 19 – niski parter
Telefony:

E-mail: ko@swietochlowice.pl

Załatw sprawę - informacje, wnioski

Zakres spraw

Do podstawowego zakresu działania Wydziału Komunikacji należy prowadzenie spraw z zakresu, rejestracji pojazdów oraz kierowania  pojazdami, w tym w szczególności:

 1. Prowadzenie spraw związanych z rejestracją pojazdów.
 2. Kierowanie pojazdów na dodatkowe badania techniczne.
 3. Wpisywanie do dowodów rejestracyjnych terminu badania technicznego.
 4. Wyrażanie zgody na umieszczanie nadanych cech identyfikacyjnych pojazdu przez stację  kontroli pojazdów.
 5. Zamawianie tablic rejestracyjnych z wytłoczonymi numerami rejestracyjnymi.
 6. Przyjmowanie zaświadczeń o demontażu pojazdu przekazywanych przez przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu.
 7. Wykonywanie zadań starosty określonych przepisami ustawy o kierujących pojazdami dotyczącymi: wydawania prawa jazdy, szkolenia osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami, ośrodków szkolenia kierowców i innych podmiotów prowadzących szkolenie, instruktorów i wykładowców, nadzoru nad szkoleniem, sprawdzania kwalifikacji i przeprowadzania egzaminów państwowych, badań lekarskich, badań psychologicznych, okresu próbnego, nadzoru nad kierującymi, wymagań w stosunku do kierujących pojazdami uprzywilejowanymi lub przewożącymi wartości pieniężne, nadzoru nad wykonywaniem ww. ustawy.
 8. Wykonywanie zadań starosty określonych przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym dotyczącymi centralnej ewidencji kierowców/przekazywanie do Centralnej Ewidencji Kierowców danych osób uprawnionych do kierowania pojazdami niezwłocznie po wydaniu dokumentu stwierdzającego uprawnienie.
 9. Wykonywanie zadań starosty oraz Prezydenta Miasta określonych przepisami ustawy o transporcie drogowym dotyczącymi: zasad podejmowania i wykonywania transportu drogowego, przewozów na potrzeby własne, nadzoru i kontroli.
 10. Współpraca z Zarządem Transportu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz innymi jednostkami w zakresie organizacji, finansowania oraz funkcjonowania komunikacji lokalnej.
 11. Wykonywanie zadań organu zarządzającego ruchem na drogach związanych z wykorzystaniem dróg w sposób szczególny.
 12. Uzgadnianie w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego spraw związanych z organizowaniem procesji, pielgrzymek lub innych imprez o charakterze religijnym na drogach miejskich.
 13. Prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów na obszarze Miasta, w tym dokonywanie wpisów do rejestru oraz wykonywanie czynności nadzoru nad   stacjami kontroli pojazdów.
 14. Rejestracja sprzętu do amatorskiego połowu ryb i prowadzenie jego ewidencji.
 15. Współudział w organizacji i zapewnieniu funkcjonowania punktu porad obywatelskich powołanego w ramach Programu Aktywności Lokalnej (PAL).