Fundusze krajowe

 

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 11 w Świętochłowicach

Finansowanie: Projekt zrealizowano przy pomocy dotacji celowej z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w 2023 roku.

Wartość dofinansowania: 220 170,00 zł

Opis: Celem projektu jest opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji zadania inwestycyjnego, którego przeprowadzenie ma na celu poprawę efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej placówki oświatowej oraz zmniejszenie niskiej emisji.