Fundusze krajowe

 

Nazwa projektu: Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 4 w Świętochłowicach.

Informacja o finansowaniu: Projekt zrealizowano przy pomocy dotacji celowej z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Funduszu Odporności w roku 2023.

Wartość dofinansowania: 781.970,00 złotych

Opis zadania: Celem projektu jest zwiększenie i poprawa infrastruktury placówek oświatowych na terenie Gminy Świętochłowice.


 

Nazwa projektu: Wymiana oświetlenia zewnętrznego w placówkach i jednostkach miejskich Gminy Świętochłowice.

Informacja o finansowaniu: Projekt zrealizowano przy pomocy dotacji celowej z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w 2023 roku.

Wartość dofinansowania: 870.913,23 złotych

Opis zadania: Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Świętochłowice. 

„Docieplenie ścian/przegród zewnętrznych oraz rozbiórka uszkodzonego muru oporowego z jego odtworzeniem w budynku użytkowym przy ul. Karpackiej 3a w Świętochłowicach”

Elewacja budynku przy ul. Karpackiej 3a w Świętochłowicach, w którym Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Świętochłowicach prowadzi Warsztaty Terapii Zajęciowej, została wyremontowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”  obszar F – przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej” oraz dotacji Gminy Świętochłowice. W warsztatach uczestniczy 50 osób z niepełnosprawnościami, 

w większości są to mieszkańcy Świętochłowic. Terapia zajęciowa w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej realizowana jest w pracowni komputerowo-poligraficznej, gospodarstwa domowego, modelarsko-krawieckiej. Uczestnicy warsztatów biorą udział m.in. w zajęciach edukacyjnych, przygotowania do pracy oraz umiejętności życia codziennego. Prowadzona jest także terapia psychologiczna oraz rehabilitacja ruchowa.

Dofinansowanie zadania ze środków PFRON wyniosło 151 595,04 zł, dotacja Gminy Świętochłowice 37 898,76 zł.

 

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 11 w Świętochłowicach

Finansowanie: Projekt zrealizowano przy pomocy dotacji celowej z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w 2023 roku.

Wartość dofinansowania: 220 170,00 zł

Opis: Celem projektu jest opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji zadania inwestycyjnego, którego przeprowadzenie ma na celu poprawę efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej placówki oświatowej oraz zmniejszenie niskiej emisji.