Prawo jazdy

Prawo jazdyRealizacją spraw związanych z prawami jazdy odbywa się w Wydziale Komunikacji (ul. Katowicka 54 – niski parter, pok. 19).

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32 3491 913.

Katalog spraw:

 1. Sprawy związane z wydaniem prawa jazdy:
 • Wydanie krajowego prawa jazdy po raz pierwszy
 • Wydanie krajowego prawa jazdy – rozszerzenie uprawnień
 • Wydanie międzynarodowego prawa jazdy
 • Wydanie prawa jazdy z powodu zmiany danych (zmiana nazwiska, adresu, upływ terminu ważności badań lekarskich)
 • Wydanie wtórnika prawa jazdy z powodu jego utraty (zagubienie, kradzież) lub zniszczenia
 • Ponowne ubieganie się o prawo jazdy / pozwolenie na kierowanie tramwajem
 • Przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem cofniętego na okres nieprzekraczający 1 roku
 • Przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem cofniętego na okres przekraczający 1 rok
 1. Sprawy związane z posiadanym prawem jazdy:
 • Wpis potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowej
 • Wydanie zaświadczenia o posiadaniu uprawnień do kierowania pojazdami
 • Wymiana karty motorowerowej na prawo jazdy kategorii AM
 • Wymiana prawa jazdy “starego typu” na dokumenty zgodne z obowiązującym wzorem
 • Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, państwo-stronę Konwencji o ruchu drogowym lub odpowiadającego wzorowi prawa jazdy określonemu w tych konwencjach
 • Wymiana zagranicznego prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym
 • Zwrot prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem osobie, która była go pozbawiona przez okres przekraczający 1 rok
 • Zwrot prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem zatrzymanego na okres nieprzekraczający 1 roku