Przebudowa fragmentów mieszkalnych w zakresie wyposażenia części lokali mieszkalnych w toalety oraz wentylację grawitacyjną

Beneficjent: Gmina Świętochłowice

Realizator: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach Sp. z o.o.

Przedsięwzięcie polega na modernizacji zasobów mieszkaniowych gminy poprzez likwidację archaicznych rozwiązań sanitarnych w 36 mieszkaniach znajdujących się w zasobie komunalnym (wspólnych toalet na klatkach schodowych) i instalację nowych sanitariatów bezpośrednio w mieszkaniach. Inwestycja odpowiada potrzebom lokalnej społeczności. Projekt zapewnia osiągnięcie celów w zakresie zrównoważonego rozwoju, poprawy jakości życia mieszkańców dzielnicy Lipiny oraz budowania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury sanitarnej. Zapewnia bezpieczeństwo mieszkańców związane z koniecznością prowadzenia profilaktyki i zapobieganiu pandemii COVID-19 oraz innych zagrożeń wirusologicznych. Projekt wpływa również na niższy poziom emisji zanieczyszczeń organicznych oraz zmniejszenie zużycia wody w częściach wspólnych nieruchomości.

Okres realizacji:  27.08.2021 r. – 31.10.2022 r.

Całkowity koszt zadania/przewidywana wartość inwestycji: 1 362 015,01 zł

Wysokość dofinansowania: 1 000 000,00 zł